CV Khám sàng lọc Tim

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: VT
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:00' 06-10-2016
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 301 / LĐTBXH
V/v khám sàng lọc cho trẻ em và
người dân bị bệnh tim bẩm sinh

Tam Kỳ, ngày 03 tháng 10 năm 2016
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục-Đào tạo, Trung tâm y tế thành phố
UBND các xã, phường


Thực hiện công văn số 1284/LĐTBXH ngày 16/9/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng về việc tổ chức khám, chỉ định phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh với thời gian, địa điểm và đối tượng như sau:


1. Thời gian, địa điểm khám chẩn đoán bệnh
- Thời gian: Ngày 08/10/2016. (thời gian khám từ 8h đến 17h).
- Địa Điểm: Tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ;
Buổi sáng bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

2. Đối tượng: Tất cả trẻ em và người dân từ 18 tuổi trở xuống có nguyện vọng khám, siêu âm tầm soát bệnh tim bẩm sinh.
Lưu ý những trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh như: trẻ thường bị ho, khò khè tái đi tái lại, thở khác thường, bị viêm phổi, khi trẻ bú hay khóc bị khó thở, trẻ tím môi, tím các đầu ngón tay, ngón chân, trẻ chậm tăng cân, còi xương… cần phải được khám chẩn đoán để điều trị kịp thời.

Đây là chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố kính đề nghị:

- Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố thông báo đến toàn thể học sinh và phụ huynh biết để tạo điều kiện cho các em có dấu hiệu bệnh tim được khám.
- Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tạo điều kiện về địa điểm cho Đoàn Y, Bác sỹ đến khám cho trẻ em.
- UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến các gia đình có trẻ em bị bệnh tim để gia đình đưa các em đến khám và lập danh sách gửi về phòng LĐTB&XH thành phố trước ngày 07/10/2016.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố kính đề nghị Phòng Giáo dục-Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố và UBND các xã phường phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như thành phần mời;
- Lưu.
( Đã ký)


Trần Thị Bộ

 
Gửi ý kiến