Tuần 4. Trên chiếc bè

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:11' 09-04-2010
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Giâo viín: Hu?nh Th? H?nh
ĐẠO ĐỨC LỚP 4
PHÒNG GD&ĐT
THÀNH PHỐ TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
1/ Thế nào là lịch sự với mọi người?
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Kiểm tra bài cũ:

2/ Em hãy nêu những việc mà em đã cư xử lịch sự với mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày?
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Nếu em là bạn Thắng trong tình huống trên em sẽ làm gì ?
Vì sao ?
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
*Ghi nhớ: Công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Tranh 3
Tranh 4
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Đây là việc làm đúng, bởi vì xóm ngõ là lối đi chung của mọi người, ai ai cũng cần có ý thức và trách nhiệm giữ gìn

Đây là việc làm đúng, vì các cô chú công nhân đang sơn lại những chiếc cầu là bảo vệ tài sản chung cho mọi người
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Đây là việc làm sai,vì tượng đá trong nhà chùa cũng là những công trình chung của mọi người,cần được giữ gìn và bảo vệ
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Đây là việc làm sai, vì khắc chữ lên cây sẽ làm mất vẽ thẩm mĩ chung
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
Tranh 3
Tranh 4
* Vậy để giữ gìn các công trình công cộng, em cần phải làm gì?
- Không leo trèo lên các tượng đá, công trình công cộng
- Tham gia vào dọn dẹp, giữ sạch công trình chung
- Có ý thức bảo vệ của công
- Không khắc tên,làm bẩn, làm hư hỏng tài sản chung
Xử lí tình huống
Tình huoáng1: Moät hoâm,khi ñi chaên traâu ôû gaàn ñöôøng saét,Höng thaáy moät soá thanh sắt nối ñöôøng ray ñaõ bò boïn troäm laáy ñi.
Neáu em laø baïn Höng,em seõ laøm gì khi ñoù ?Vì sao?
Tình hu?ng 2 : Trn du?ng di h?c v?, Tồn th?y m?y b?n nh? r? nhau l?y d?t, d nm vo cc bi?n bo giao thơng ven du?ng.
Theo em, Tồn nn lm gì trong tình hu?ng dĩ? Vì sao?
Thảo luận theo nhóm 4 để trả lời các câu hỏi sau:
1.Hãy kể tên 3 công trình công cộng mà nhóm em biết.
2.Em hãy nêu lên những việc mà em có thể làm để bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng đó.
CẦU MĨ THUẬN
CÔNG VIÊN
ĐƯỜNG PHỐ
TRƯỜNG HỌC
Suối tiên
Nhà hát lớn hà nội
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
* Vì sao em phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng?
Trò chơi : “Ô chữ kì diệu”
1/ Đây là việc làm nên tránh,thường xảy ra ở các công trình công cộng, nơi hang đá(có 7chữ cái)
2/Trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng thuộc về ai?(có 8 chữ cái)
3/Các công trình công cộng còn được coi là gì của tất cả mọi người?(có 11 chữ cái)
Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2010
Đạo đức
Giữ gìn các công trình công cộng (Tr.34)
* Ghi nhớ : Công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.
CHÀO T?M BIỆT QUÝ THẦY CƠ, CC EM H?C SINH L?P B?N /1 THN M?N
học sinh l?p 4/1 thân mến.
 
Gửi ý kiến