DSHS dự thi IOE cấp Thành phố năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: CM
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:46' 12-12-2016
Dung lượng: 215.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI IOE CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2016-2017

KHỐI LỚP 3
TT
Họ và tên
ID
Lớp
Ghi chú

1
Nguyễn Song Lam Quỳnh 
1247688542
3/3


2
Nguyễn Minh Ngọc 
1248706428
3/5


3
Ngô Lâm Minh Thư 
1252339386
3/5


4
Dương Bảo Châu 
1252345750
3/2


5
Dương Nhã Kỳ 
1250160814
3/3


6
Trần Bảo Ngọc 
1252364803
3/5


7
Nguyễn Thảo Nguyệt 
1241315157
3/2


8
Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 
1243287006
3/5


9
Nguyễn Mai Nhật Quỳnh 
1246358862
3/2


10
Phan Bình Bảo Trâm
1249737100
3/1


11
Trần Anh Khoa 
1248471931
3/2


12
Nguyễn Đức Hà Thiên 
1248608350
3/3


13
Nguyễn Hà Vy 
1248330227
3/5


14
Phạm Nguyễn Phúc Nguyên
1244917813
3/2


15
Nguyễn Cao Đức 
1247884322
3/1


16
Nguyễn Thịnh Nghĩa 
1244060802
3/5


17
Nguyễn Lê An Nhi 
1234951730
3/4


18
Huỳnh Ngọc Đức 
1235879570
3/1


19
Lê Thị Hiền Thục 
1243902158
3/5


20
Nguyễn Hà Linh 
1247174906
3/1


21
Hoàng Tuấn Anh
1243018333
3/5


22
Phạm Trọng Khánh Nam 
1248106419
3/5


23
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 
1249982510
3/3


24
Phạm Bùi Tuấn Kiệt 
1249120050
3/5


25
Bùi Lê Thảo My 
1248337188
3/2


26
Hà Duyên Anh Khoa 
1242543304
3/5


 Tổng cộng: 26 học sinh khối lớp 3 dự thi

KHỐI LỚP 4
TT
Họ và tên
ID
Lớp
Ghi chú

1
Nguyễn Vũ Hoàng Anh 
1251299665
4/1


2
Văn Nguyễn Thanh Nhật 
1249108451
4/4


3
Bùi Nguyễn Gia Bảo
1250622152
4/3


4
Đoàn Bảo Châu 
1244978010
4/1


5
Hồ Bá Huy 
1246783969
4/4


6
Lê Viết Huyền Mi 
1245714687
4/2


7
Nguyễn Trần Nhật Anh 
1251877525
4/3


8
Trần Quỳnh Như 
1251716547
4/5


9
Quảng Bảo Vy 
1228146346
4/6


10
Nguyễn Trà Giang 
1248623280
4/6


11
Nguyễn Lê Quỳnh Như 
1248709883
4/6


12
Nguyễn Khánh Chi 
1247026399
4/1


13
Trần Lý Nguyên Khôi 
1246323876
4/5


14
Phan Thị Ngọc Minh 
1242816751
4/3


15
Lại Nguyễn Kim Như
1248782748
4/3


16
Nguyễn Thanh Nguyên Khanh
1223553323
4/6


17
Mai Bảo Ngọc
1229793244
4/2


18
Hoàng Tâm Như
1247931068
4/6


19
Trương Đào Quốc Bảo 
1251971267
4/1


20
Trần Ngô Bảo Linh 
1250313074
4/2


21
Huỳnh Thị Thảo Vy 
1250821634
4/2


22
Nguyễn Đình Long Giang 
1247886684
4/5


23
Trần Châu Trà My 
1223553076
4/6


24
Phan Ái Bảo 
1247502106
4/3


25
Nguyễn Thị Minh Hằng 
1244197289
4/4


26
Huỳnh Trương Yến Ngọc
1243227852
4/3


27
Phan Kiến Hào
1249787512
4/5


28
Nguyễn Quang Thiện 
1248322750
4/1


29
Lê Thị Ngọc Chi 
1229858262
4/3


30
Phan Thị Thanh Ly 
1250172193
4/4


31
Kiều Nhã Quyên 
1247880403
4/5


32
Đặng Hoàng Gia Bảo 
1249093466
4/5


33
Nguyễn Hương Giang 
1248214345
4/4


34
Lê Kim Long 
1248867578
4/4


35
Nguyễn Dương Minh Châu 
1224123366
4/2


36
Nguyễn Lưu Quỳnh Giang
1246321482
4/1


37
Đoàn Gia Phát 
1251039567
4/1

 
Gửi ý kiến