GIAO LƯU HSG KHỐI LỚP 4

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:35' 04-05-2010
Dung lượng: 899.5 KB
Số lượt tải: 1303
Số lượt thích: 0 người
Mời các em thử tài
với đề giao lưu học sinh giỏi
khối lớp 4 - Năm học 2009-2010
Tam Kỳ, ngày 29 tháng 4 năm 2010
PHÒNG GD- ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
học sinh giỏi khối 4
Tổ chức dưới hình thức phiên bản của chương trình "Rung chuông vàng" phát trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam. Quy định cụ thể như sau:
Mỗi học sinh dự thi sẽ tham gia trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức, được chia làm 3 chặng.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Các câu hỏi thuộc các dạng câu hỏi Đ/S, nhiều lựa chọn hoặc điền khuyết và mỗi câu trả lời trong thời gian 10 giây.
CHẶNG I: KHỞI ĐỘNG
Gồm các dạng câu hỏi nhiều lựa chọn hoặc điền khuyết và mỗi câu trả lời trong khoảng thời gian 15 đến 20 giây.
CHẶNG II: TĂNG TỐC
Gồm các câu hỏi thuộc các dạng câu trả lời ngắn, câu nhiều lựa chọn và mỗi câu trả lời trong khoảng thời gian 20 giây đến 30 giây.
CHẶNG III: VỀ ĐÍCH
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 1: Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta sử dụng phương pháp nào?
a/ lọc b/ phơi năng
c/ lắng d/ chưng cất
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 2: Tỉnh nào sau đây thuộc vùng trung du?
a/ Phú Thọ b/ Thái Bình
c/ Hà Giang d/ Hà Nội
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 3: Các từ: thương người, nhân ái, hiền từ, khoan dung, thông minh, đùm bọc, nhân từ.
Tìm từ không cùng nhóm với từ còn lại.
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 4: Không thực hiện phép tính, hãy tìm X
215 x X = 215 x 6
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 5: Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm?
a/ Năm 1000 b/ Năm 1009
c/ Năm 1010 d/ Năm 1012
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 6: Trong hình sau có ...... hình tam giác, ..... hình tứ giác.

Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 7: They work in the hospital. What are ........ jobs?
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 8: Tìm từ viết sai chính tả
a/ khuyên bảo b/ vẽ cảnh
c/ lỗi lầm d/ trổi dậy
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 9: Bệnh viêm gan A lây qua đường nào?
a/ đường hô hấp
b/ đường máu
c/ đường tiêu hóa
d/ qua da
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
Câu 10: Quan sát nhóm biển báo dưới và cho biết thuộc nhóm biển báo gì ?
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 11: Bia đá dựng ở Văn Miếu Quốc Tử Giám để khắc tên người:
a/ Đỗ cử nhân
b/ Đỗ tiến sĩ
c/ Đỗ tú tài
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 12: Bài hát dân ca Nam Bộ:
a/ Cò lả
b/ Con chim non
c/ Lý cây xanh

Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 13: Thay các chữ số vào các dấu * của số có ba chữ số sau đây, để được một số chia hết cho 3 cho 5 và cho 9
* 6 *
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 14: Gang và thép được gọi là:
a/ kim loại
b/ hợp kim
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 15: Vị ngữ trong câu: “Những tán lá xanh um che mát cả sân trường.” là:
a/ xanh um che mát cả sân trường
b/ che mát cả sân trường
c/ cả sân trường
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 16: Thành phố có khí hậu mát quanh năm là:
a/ Đà Nẵng b/ Hà Nội
c/ Nha Trang d/ Đà Lạt
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 17: Năm 2010 kỷ niệm bao nhiêu năm ngày sinh Bác Hồ ?

Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 18: Bức tranh sau thuộc dòng tranh dân gian nào?
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 19: Hiệu của 3 và là:
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 20: “Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi”.
Câu văn trên có mấy từ ?
a/ 12 b/ 11
c/ 10 d/ 8
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 21: Hãy viết từ còn thiếu vào chỗ chấm:
- Khi được làm lạnh ở nhiệt độ thích hợp thì khí ..... chuyển thành thể lỏng.
- Trong tự nhiên .... có thể tồn tại ở cả ba thể : rắn, lỏng, khí.
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 22: Hãy xếp bốn ông vua đầu triều Hậu Lê theo thứ tự thời gian từ trước đến sau.
a/ Lê Nhân Tông b/ Lê Thánh Tông
c/ Lê Thái Tổ d/ Lê Thái Tông
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 23: Có bao nhiêu số gồm năm chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 2.
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 24: Từ “dồn dập” là:
a/ danh từ
b/ động từ
c/ tính từ
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 25: Trồng rừng phi lao ven biển để:
a/ Ngăn gió di chuyển các cồn cát vào sâu trong đất liền.
b/ Lấy gỗ và tạo cảnh đẹp
c/ Hạn chế lũ lụt
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 26:
When is uncle Ho’s birthday?
It’s in ...............
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
Đáp án:
Đàn nhị
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 27: Cho biết tên của loại nhạc cụ sau:
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 28: Điền từ còn thiếu vào chỗ .....
Biển báo nguy hiểm :
- Hình ...
- Màu ... có viền màu ...
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 29: Giải phóng Tam Kỳ vào ngày ... tháng ... năm ... ?
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
1
2
3
4
CÂU HỏI
ĐáP áN
5
6
7
8
9
10
THờI GIAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Câu 30: Bài Tập đọc “Trống đồng Đông Sơn” thuộc chủ điểm nào em đã học?
Giao lưu học sinh giỏi khối 4
 
Gửi ý kiến