Kết quả IOE cấp Trường - 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: CM
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:38' 12-12-2016
Dung lượng: 213.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

KẾT QUẢ CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2016-2017

KHỐI LỚP 3
TT
Họ và tên
ID
Lớp
Giải

1
Nguyễn Song Lam Quỳnh 
1247688542
3/3
Nhất

2
Nguyễn Minh Ngọc 
1248706428
3/5
Nhất

3
Ngô Lâm Minh Thư 
1252339386
3/5
Nhất

4
Dương Bảo Châu 
1252345750
3/2
Nhì

5
Dương Nhã Kỳ 
1250160814
3/3
Nhì

6
Trần Bảo Ngọc 
1252364803
3/5
Nhì

7
Nguyễn Thảo Nguyệt 
1241315157
3/2
Nhì

8
Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 
1243287006
3/5
Nhì

9
Nguyễn Mai Nhật Quỳnh 
1246358862
3/2
Ba

10
Phan Bình Bảo Trâm
1249737100
3/1
Ba

11
Trần Anh Khoa 
1248471931
3/2
Ba

12
Nguyễn Đức Hà Thiên 
1248608350
3/3
Ba

13
Nguyễn Hà Vy 
1248330227
3/5
Ba

14
Phạm Nguyễn Phúc Nguyên
1244917813
3/2
Ba

15
Nguyễn Cao Đức 
1247884322
3/1
Ba

16
Nguyễn Thịnh Nghĩa 
1244060802
3/5
Ba

17
Nguyễn Lê An Nhi 
1234951730
3/4
Ba

18
Huỳnh Ngọc Đức 
1235879570
3/1
Ba

19
Lê Thị Hiền Thục 
1243902158
3/5
Ba

20
Nguyễn Hà Linh 
1247174906
3/1
Khuyến khích

21
Hoàng Tuấn Anh
1243018333
3/5
Khuyến khích

22
Phạm Trọng Khánh Nam 
1248106419
3/5
Khuyến khích

23
Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 
1249982510
3/3
Khuyến khích

24
Phạm Bùi Tuấn Kiệt 
1249120050
3/5
Khuyến khích

25
Bùi Lê Thảo My 
1248337188
3/2
Khuyến khích

26
Hà Duyên Anh Khoa 
1242543304
3/5
Khuyến khích


KHỐI LỚP 4
TT
Họ và tên
ID
Lớp
Giải

1
Nguyễn Vũ Hoàng Anh 
1251299665
4/1
Nhất

2
Văn Nguyễn Thanh Nhật 
1249108451
4/4
Nhất

3
Bùi Nguyễn Gia Bảo
1250622152
4/3
Nhất

4
Đoàn Bảo Châu 
1244978010
4/1
Nhì

5
Hồ Bá Huy 
1246783969
4/4
Nhì

6
Lê Viết Huyền Mi 
1245714687
4/2
Nhì

7
Nguyễn Trần Nhật Anh 
1251877525
4/3
Nhì

8
Trần Quỳnh Như 
1251716547
4/5
Nhì

9
Quảng Bảo Vy 
1228146346
4/6
Nhì

10
Nguyễn Trà Giang 
1248623280
4/6
Nhì

11
Nguyễn Lê Quỳnh Như 
1248709883
4/6
Nhì

12
Nguyễn Khánh Chi 
1247026399
4/1
Ba

13
Trần Lý Nguyên Khôi 
1246323876
4/5
Ba

14
Phan Thị Ngọc Minh 
1242816751
4/3
Ba

15
Lại Nguyễn Kim Như
1248782748
4/3
Ba

16
Nguyễn Thanh Nguyên Khanh
1223553323
4/6
Ba

17
Mai Bảo Ngọc
1229793244
4/2
Ba

18
Hoàng Tâm Như
1247931068
4/6
Ba

19
Trương Đào Quốc Bảo 
1251971267
4/1
Ba

20
Trần Ngô Bảo Linh 
1250313074
4/2
Ba

21
Huỳnh Thị Thảo Vy 
1250821634
4/2
Ba

22
Nguyễn Đình Long Giang 
1247886684
4/5
Ba

23
Trần Châu Trà My 
1223553076
4/6
Ba

24
Phan Ái Bảo 
1247502106
4/3
Ba

25
Nguyễn Thị Minh Hằng 
1244197289
4/4
Ba

26
Huỳnh Trương Yến Ngọc
1243227852
4/3
Ba

27
Phan Kiến Hào
1249787512
4/5
Ba

28
Nguyễn Quang Thiện 
1248322750
4/1
Ba

29
Lê Thị Ngọc Chi 
1229858262
4/3
Khuyến khích

30
Phan Thị Thanh Ly 
1250172193
4/4
Khuyến khích

31
Kiều Nhã Quyên 
1247880403
4/5
Khuyến khích

32
Đặng Hoàng Gia Bảo 
1249093466
4/5
Khuyến khích

33
Nguyễn Hương Giang 
1248214345
4/4
Khuyến khích
 
Gửi ý kiến