LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 27-03-2014
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /LCT-TQT
 An Xuân, ngày 02 tháng 3 năm 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014
I. Công tác trọng tâm:
1. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 08/3, ngày giải phóng quê hương 24/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
2. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải toán trên Internet, Tin học cấp thành phố; Viết chữ đẹp cấp tỉnh; tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi, HKPĐ cấp thành phố.
3. Tổ chức kiểm tra giữa HK II.
4. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
II. Công tác cụ thể:

01-31/03
- Đón đoàn của Phòng GD&ĐT về kiểm tra toàn diện, chuyên đề
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra giữa HK II (theo PPCT)
- Tập trung bồi dưỡng đội tuyển dự thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh
- Đón đoàn của Sở GD&ĐT Quảng Nam về kiểm tra phong trào “Giữ vở - Rèn chữ”

03/3
- Chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa trong học sinh chào mừng kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 08/3

03-04/3
- Đón đoàn đo đạc môi trường

03-07/3
- Tiếp tục tham gia thi Giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp Thành phố

04/3
- Hạn cuối nộp bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2014.

07/3
- 13h30: Họp Hiệu trưởng tại trường MG Hương Sen

08/3
- Sinh hoạt chào mừng kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 08/3

10/3
- Chào cờ, Tổng kết phát thưởng Hội thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên Internet; Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

11/3
- Tham gia sân chơi "Nhịp điều tuổi thơ" và tổ chức cho HS tham quan Nhà sàn Bác Hồ tại Đà Nẵng


- Giao ban giáo viên Tổng phụ trách Đội tại đơn vị cơ sở

13/3
- 15h30: Dự Tổng kết Hội thi Giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp Thành phố (BTC, BGK, đại diện Lãnh đạo nhà trường, đại diện BCH Công đoàn và giáo viên dự thi).

13-29/3
- Thi đấu các nội dung Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm học 2013-2014

15/3
17-31/3
- Họp HĐSP
- Tổ chức KTĐKGK II

18/3
- Đón đoàn của Phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính thành phố về thẩm tra quyết toán năm 2013

20-28/3
- Tổ chức thi giải toán trên Internet cấp Thành phố

22/3
- Sinh hoạt chuyên môn

24/3
- Chào cờ ngoại khóa chào mừng ngày giải phóng quê hương

26/3
- Tổ chức "Vui hội tháng 3" chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

29/3
- Sinh hoạt chuyên mônNơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;
- Đảng uỷ -UBND phường để báo cáo
An Xuân
- Ban ĐD CMHS: để phối hợp;
- Các bộ phận: để thực hiện;
- Đăng tải trên Weblog;
- Lưu VT.Nguyễn Thị Thanh Hữu 
Gửi ý kiến