Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:47' 29-04-2016
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2015 - 2016

THỜI GIAN
MÔN
ĐỊA ĐIỂM
GV COI THI
Ghi chú

05 – 06/5
Theo TKB của các lớp
Tiếng Anh
Phòng học của các lớp
GV Tiếng Anh
GV chấm bài ngay sau khi học sinh kiểm tra xongTin học

GV Tin học
Đọc thành tiếng, ATGT

TTCM, GVCN09/5
7h30
Lịch sử và Địa lý lớp 4,5
Phòng hoc khối lớp 4,5
GVCN khối 4,5 và GVBM
HS kiểm tra LS&ĐL xong , tiếp tục kiểm tra Tin học


BC
Học sinh học theo TKB


10/5
7h30
Khoa học lớp 4,lớp 5
Phòng hoc khối lớp 4,5
GVCN khối 4,5 và GVBM
HS khối 4,5 không ăn bán trú


13h30
GV chấm bài kiểm tra Khoa học; LS&ĐL

12/5
7h30
Toán, Tiếng Việt 3,5
Phòng hoc lớp 3 ,5
GVCN tổ 3,5+ GVBM + TTCM, TPCM tổ 4
HS khối3,5 không ăn bán trú


13h30

GVCN tổ3, tổ 5 chấm bài kiểm tra – GV tổ 4 và THCS chấm thẩm định


13/5
7h30
Toán và Tiếng Việt lớp 1,2,4 Phòng học lớp 1.2.4 GVCN lớp 1,2,4+ GVBM
TT,TPCM tổ 3,5
HS khối1,2,4 không ăn bán trú


13h30

GVCN tổ1,2,4 chấm bài kiểm tra – GV tổ 3,5 chấm thẩm định


*Lưu ý : Cán bộ và giáo viên làm công tác coi kiểm tra coi có mặt tại Phòng Hội đồng lúc 7h15.
Nơi nhận: Tam Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2016
- PGD&ĐT Tam Kỳ (để báo cáo) KT.HIỆU TRƯỞNG
- HT,PHT PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ, bô phận
- Lưu văn phòng

Nguyễn Thị Thanh Nga

 
Gửi ý kiến