Lịch kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: CM
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:56' 20-12-2016
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian
Môn kiểm tra
Địa điểm
Giaó viên coi kiểm tra
Ghi chú

26/12/2016
7h45
Đọc thành tiếng KL 1,2,3,4, 5
Phòng học các lớp

GVCN 4,5
Học sinh toàn trường học bán trú theo kế hoạch


14h20
Tin học ( Lý thuyết) lớp 3
Phòng học lớp 3
GV Tin + GVCN lớp 3 + cô Thuỷ, cô Thảo (PN)


27/12/2016
7h30
Tin học (LT) 4

Phòng học lớp 4

GV Tin + GVCN 4, cô Diễm, cô Hằng, cô Trâm, cô Thanh Thảo, thầy Hoàng Anh
Học sinh toàn trường học bán trú theo kế hoạch


14h20
Tin học (LT) 5
Phòng học lớp 5
GV Tin + GVCN 5, thầy Tuấn, cô Nhung, cô Nhân, thầy Kỷ, cô Thảo (PN)


28/12/2016
7h30
Tiếng Anh lớp 3

Phòng học lớp 3
GV tiếng Anh, GVCN 3, cô Trâm, cô Thanh Thảo, cô Thuỷ
Học sinh toàn trường học bán trú theo kế hoạch


14h20
Tiếng Anh lớp 4
Phòng học lớp 4
GV tiếng Anh, GVCN 4, cô Trâm, cô Thanh Thảo, cô Thuỷ


29/12/2016
7h30
Tiếng Anh lớp 5
Phòng học lớp 5
GV tiếng Anh + GVCN 5+ cô Hữu, cô Nguyên Hà, thầy Phát, cô Trâm
Học sinh toàn trường học bán trú theo kế hoạch


14h20
Tiếng Anh lớp 2

Phòng học lớp 2
GV tiếng Anh + GVCN lớp + cô Thuỷ, cô Thảo, cô Trâm, cô Thanh Thảo


04/01/2017
7h30
Tiếng Việt + Toán lớp 1, 4
Phòng học khối lớp 1,2,3,4 ( 22/23P)

GVCN + GVBM khối lớp 1,2,3,4,5
- Học sinh khối lớp 5 nghỉ học cả ngày; - HS lớp 1,2,3,4 kiểm tra theo lịch
- Không có bán trú toàn trường


14h20
Toán + Tiếng Việt lớp 2, 3
Phòng học khối lớp 1,2,3,4, Tiếng Anh
( 24/24P)
GVCN + GVBM khối lớp 1.2.3.4, 5


05/01/2017
7h30
Toán + Tiếng Việt KL 5
Phòng học lớp 5, lớp 4, Tiếng Anh ( 14/14P)
GVCN+GVBM khối lớp 4,5 + cô Thảo , cô Thuỷ, cô Nhung, cô Trâm, cô Hằng, cô Diễm, cô Nhân, thầy Hoàng Anh, cô Thanh Thảo, thầy Kỷ
Học sinh khối lớp 4 học 01 buổi chiều; không có bán trú
- HS lớp 1,2,3, 5 học bán trú theo kế hoạch


14h20
Khoa học + LS&ĐL 4, 5
Phòng học lớp 4, 5
GVCN + GVBM lớp 4, 5 + GVMT, Tin học, TD


06, 07/01/2017
7h30
GV toàn trường tập trung chấm bài tại trường
GVBM hoàn thành việc đánh giá học sinh
HS toàn trường nghỉ học

 Kiểm tra thực hành môn Tin học, giáo viên dạy Tin học tổ chức theo TKB kể từ ngày 26/12/2016

*Lưu ý : Cán bộ và giáo viên làm công tác coi kiểm tra coi có mặt tại Phòng Hội đồng lúc 7h15. và 1400
Nơi nhận: Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2016
- PGD&ĐT Tam Kỳ (để báo cáo) KT.HIỆU TRƯỞNG
- HT,PHT PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ, bô phận
- Lưu văn phòng

Nguyễn Thị Thanh Nga
 
Gửi ý kiến