Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:57' 03-12-2012
Dung lượng: 110.8 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
CUỐI HỌC KỲ 1 - LỚP 3
Người biên soạn: Cô giáo Trương Thị Pha Lê
MÔN TOÁN

Bài 1: Nối số đo hai độ dài bằng nhau với nhau:

4 m 40 m m

4 dm 400 cm

4 cm 40 cm

Bài 2: Khoanh tròn chữ đặt trước kết quả đúng:
a. 6 km gấp 5 lần, rồi giảm 3 lần = ?
A. 27 km B. 10 km
b. 8 m gấp 3 lần, rồi bớt 4 m = ?
A. 6 m B. 20 m
Bài 3: Ghi Đ vào ô trống đặt cạnh kết quả đúng:
a. 4 m 7dm = ? dm b. 5 m 3 cm = ? cm

A. 470 dm A. 530 cm

B. 47 dm B. 53 cm

C. 407 dm C. 503 cm
Bài 4: Anh có 12 quyển vở, em có ít hơn anh 3 quyển vở. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu quyển vở?
Tóm tắt Bài giải
................................................... ...............................................................
................................................... ................................................................
................................................... .................................................................
.................................................... ..................................................................
.................................................. ..................................................................

Bài 5:Một cửa hàng buổi sáng bán được 8 chiếc quạt bàn, buổi chiều bán được gấp 3 lần số quạt bán buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đỏ bán được bao nhiêu chiếc quạt bàn?
Tóm tắt Bài giải
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
........................................................ ..............................................................
....................................................... ..............................................................
..............................................................
Bài 6: Khoanh tròn vào chữ đặt trước cách tính có kết quả đúng:
8 x 5 + 8 = ? b. 8 x 6 + 8 = ?
8 x 13 = 104 A. 8 x 14 = 112
B. 40 + 8 = 48 B. 48 + 8 = 56
C. 42 + 8 = 50 C. 42 + 8 = 50
Bài 7: Một thùng đựng 92 l dầu, người ta lấy dầu ra 6 can, mỗi can 8l. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt Bài giải
.......................................... ..........................................................
.......................................... .............................................................
.......................................... ............................................................
........................................... ............................................................
............................................................
Bài 8: Đặt tính rồi tính:
105 x 5 218 x 4 151 x 6
...................... ......................... .........................
........................ .......................... .........................
......................... ......................... .........................
........................ .......................... .........................
.......................... ......................... ..........................
Bài 9:Khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. 24 m vải dài gấp mấy lần 4 m vải? b. 30 kg gạo nặng gấp mấy lần 6 kg gạo?
A. 24 – 4 = 20 ( lần) A. 30 - 6 = 24 (lần)
B. 24 : 4 = 6 (lần) B. 30 : 6 = 5 (lần)
C. 24 : 4 = 5 ( lần) C. 30 : 6 = 6 (lần)
Bài 10:Nối ô trống của bài điền dấu với dấu thích hợp ( < ; > ; = ) ghi trong

a. 8 x 5 + 8 8 x 6 b. 8 x 6 + 8 8 x 7

< = >
Bài 11: Bao gạo nặng 56 kg, bao đậu nặng 7 kg. Hỏi bao gạo nặng gấp mấy lần bao đậu?
Tóm tắt Bài giải
.......................................................... .................................................................
.......................................................... ...................................................................
..................................................... . ..............................................................
.................................................... ..............................................................
Bài 12: Có 32 con vịt, số gà ít hơn số vịt là 24 con. Hỏi số gà bằng một phần mấy số vịt?
Bài giải:
. .....................................................................................
....................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Bài 13: Đếm thêm 9 từ 9 đến 90, rồi viết thành dãy số. Ghi Đ vào ô trống dãy số viết đúng:
A. 9, 18, 27, 35, 45, 54, 62, 72, 81, 90.
B. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.
Bài 14*/ Tính nhanh giá trị biểu thức sau:
24 + 42 + 38 + 58 + 76 + 62
.......................................................................
........................................................................
Bài 15: Khoanh tròn chữ đặt trước kết quả đúng:
a. 96 : 4 = ? b. 89 : 4 = ? C. 69 : 5 = ?
A. 26 A. 22 (dư 1) A. 14
B. 24 B. 23 B. 13 ( dư 4)
C. 23 ( dư 4) C. 21 (dư 5) C. 12 ( dư 9)
Bài 16*/ Điền dấu phép tính thích hợp vào ô trống để được biểu thức có giá trị bằng 23.
42 3 9
Bài 17: Đặt tính rồi tính:
945 : 3 226 : 4 420 : 6
........................ ...................... ..........................
........................ ...................... .........................
........................ ..................... ..........................
........................ ....................... ..........................
........................ ....................... ............................
....................... ....................... ..........................

856 : 8 652 : 5 343 : 7
....................... ....................... ........................
....................... ....................... .........................
....................... ......................... .........................
...................... ........................ ..........................
...................... .......................... ..........................
...................... .......................... ...........................
Bài 18 */Tim X:
X x 8 = 89 – 17 b. 9 x X = 48 + 15
.................................... ....................................................
.................................... ....................................................
.................................... .....................................................
Bài 19:Một thùng có 284 l dầu, đã bán 1/2 số lít dầu. Hỏi thùng dầu đó còn lại bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt Bài giải
................................................... .............................................................
.................................................. .............................................................
.................................................. ..............................................................
.................................................... .............................................................
.............................................................
Bài 20:Thùng thứ nhất có 25 l dầu, thùng thứ hai có 35 l dầu. Lấy dầu của hai thùng đong vào các can, mỗi can 5 lít dầu. Hỏi được tất cả bao nhiêu can dầu?
Bài giải
..................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
Bài 21: Tìm x::
a. X : 4 = 64 b. 42 : x = 7
....................... ............................
........................ ............................
...................... ............................
c. X x 6 = 30 d. 80 - X = 30
........................ ............................
........................ ...........................
........................ ..........................
Bài 22: 7 m 3 cm ............ 8 m 4 m 5 cm ..............5 m
> 7 m 3 cm ........... 7 m 5 m 6 cm ............. 506 cm
< 5 m 2 cm .......... 520 cm 8 m 9cm ............. 890 cm
=

Bài 23: Số
4 m 5 dm = ...............cm 2m 24 cm =.................cm
2 m 6 dm = .................dm 7 m 14 cm =...............cm
3 cm 5 m m =................m m 2 dam 5 m=..............dm
Bài 24: Tính giá trị của biểu thức:
a. 306 + 93 : 3 b. 68 + 32 - 10
= ........................ = .......................
= ........................ =........................
c. 72 : ( 4 x 2 ) d. 147 : 7 x 6
=....................... = .........................
=........................ =.........................

Bài 25* / Điền chữ số thích hợp vào ô trống:
a. 7 b. 6
x x

4 2 2 7
Bài 26: Trong hội khoẻ Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 7 huy chương vàng ,số huy chương bạc gấp 4 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?
Tóm tắt: Bài giải:
................................................... ...............................................................
................................................... ...............................................................
.................................................. ................................................................
.................................................. ...............................................................
.................................................................
Bài 27:Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài 15 m, chiều rộng 9m .
Bài giải:
......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Bài 28: Tính chu vi hình vuông biết độ dài của cạnh là 15 dm.
Bài giải:
...................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................
Bài 29: Cô Lan có 1 kg đường, cô đã dùmg làm bánh hết 200 g. Sau đó cô chia số đường còn lại vào 4 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?
Bài giải:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
MÔN TIẾNG VIỆT
Khoanh tròn vào chữ đặt trước ý đúng trong các câu sau:
Bài1:Câu “Đàn sếu đang sải cánh trên cao.” được cấu tạo theo mẫu câu nào dưới đây?
A. Ai – làm gì ?
B. Ai - là gì ?
C. Ai - thế nào ?

Bài 2: Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy?
A. Ếch con, ngoan ngoan chăm chỉ và thông minh.
B. Ếch con ngoan ngoan, chăm chỉ và thông minh.
C. Ếch con, ngoan ngoan, chăm chỉ và thông minh.
Bài 3: Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
A. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
B. Tiếng mưa trong rừng cọ như tiếng thác dội về.
C. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những cây chà là.
Bài 4 : Câu “ Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” được cấu tạo theo mẫu câu nào?
A. Ai – là gì?
B. Ai - làm gì?
C. Ai - thế nào?
Bài 5 ‘Công cha nghĩa mẹ’ thường được so sánh với hình ảnh gì?
A. Núi cao.
B. Biển rộng.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
Bài 6: Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau:
Gần trưa, mây mù tan. Bầu trời sáng và cao hơn. Phong cảnh hiện ra rõ rệt. Trước bản, rặng đào đã trút hết lá. trên những cành khẳng khiu đã lấm tấm những lộc non và lơ thơ những cành hoa đỏ thắm đầu mùa.
Bài 7:Gạch chân dưới các từ viết sai chính tả, rồi viết lại cho đúng:
Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp xách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.
............., ..................,......................,................................,.......................
.............................,................................,..........................,.........................
Bài 8:Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu văn sau:
a. Cây hồi thẳng cao tròn xoe.
b. Hồ than thở nước trong xanh êm ả có hàng thông bao quanh reo nhạc sớm chiều.
c. Giữa Hồ Gươm là Tháp Rùa tường rêu cổ kính xây trên gò đất cỏ mọc xanh um.
Bài 9:Gạch chân dưới các từ ngữ chỉ hoạt động của con ong trong đoạn văn dưới đây:
Trời nắng gắt. Con ong xanh biếc, to bằng quả ớt nhỡ, lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất... Nó dừng lại, ngước đầu lên, mình nhún nhảy rung rinh, giơ hai chân trước vuốt râu rồi lại bay lên, đậu xuống thoăn thoắt rà khắp mảnh vườn. Nó đi dọc đi ngang, sục sạo, tìm kiếm.
Vũ Tú Nam
Bài 10: Đặt 3 câu theo mẫu Ai – làm gì?
...................................................................................................
..................................................................................................
....................................................................................................
Bài 11: Đặt 3 câu theo mẫu Ai - thế nào ?
.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Bài 12: Em hãy viết một đoạn văn ( từ 5 đến 7 câu) nói về cảnh đẹp của đất nước.
Bài 13: Em hãy viết một bức thư cho bạn ở tỉnh miền Nam ( hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓