Một vài biện pháp làm tốt công tác phổ cập đúng độ tuổi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Phạm Vũ Linh Nhật
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:49' 09-09-2016
Dung lượng: 10.7 MB
Số lượt tải: 2920
Số lượt thích: 0 người
1. Tên đề tài:
MỘT VÀI BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI

2. Đặt vấn đề:
Xác định rõ phổ cập giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hằng năm Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục thành phố Tam Kỳ thường xuyên chỉ đạo các xã, phường kiểm tra, tuyên truyền và vận động, duy trì tốt số đối tượng trong độ tuổi phổ cập. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội, thống nhất các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các đơn vị giáo dục đẩy mạnh cải tiến phương pháp dạy học, hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học ở các khối lớp; tăng cường các hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thu hút học sinh đến lớp. Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi học sinh vào học lớp một là sáu tuổi. Mọi trẻ em bình thường từ 6 đến 14 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập bậc tiểu học.
Ngoài ra trẻ khuyết tật cũng được hưởng quyền được học tập hòa nhập với các trẻ em bình thường khác trong cùng môi trường học tập ở tiểu học.

Tổ chức điều tra nắm bắt số liệu huy động trẻ ra lớp, xử lý số liệu, thống kê, lập báo cáo kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường hằng năm. Vì vậy đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khoa học thì công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT) mới đạt kết quả và chất lượng PCGDTH ĐĐT mới được duy trì và nâng cao.

Qua 3 năm trực tiếp phụ trách mảng công tác PCGDTH, tôi nhận thấy công tác huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp một và 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp nhiều nơi còn gặp phải khó khăn; thống kê, xử lý số liệu thiếu chính xác, nhiều đơn vị thường phải sửa đi, sửa lại nhiều lần mất một lượng thời gian rất lớn, tốn kém công sức của một số cán bộ, nhân viên phụ trách phần hồ sơ PCGDTH một cách vô lý không đáng có. Mặt khác, chất lượng PCGDTH ĐĐT toàn xã hội có quan tâm nhưng chưa thực sự chung tay đúng mức.

Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục mà chủ đề năm học 2010 - 2011 đã đặt ra, có điều kiện chia sẻ một vài kinh nghiệm về công tác điều tra, tổng hợp, báo cáo số liệu PCGDTH hằng năm và nâng cao chất lượng PCGDTH với đồng nghiệp trong phạm vi PCGDTH.

Từ suy nghĩ đó, tôi đã chọn đề tài "Một vài biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi" với mong muốn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với quý đồng nghiệp gần xa trong việc thực hiện nhiệm vụ PCGDTH ĐĐT ở từng đơn vị; giúp trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 được hưởng những quyền lợi chính đáng, hợp pháp như quyền được đi học, quyền được chăm sóc, giáo dục, quyền được tham gia các hoạt động xã hội, quyền được toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ, ...
Đề tài có nội dung khá rộng lớn song do thời gian và khả năng có hạn tôi chỉ tập trung nghiên cứu "Một vài biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi".

3. Cơ sở lý luận:
Bậc tiểu học có vị trí nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách cho học sinh, giúp học sinh được phát triển toàn diện. Ở đó, mọi trẻ em trong độ tuổi đi học của bậc học đều có quyền được học tập, giao tiếp trong môi trường thân thiện, yêu thương; được gia đình và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để các em thực hiện nhiệm vụ học tập và nhất là đội ngũ làm công tác giáo dục trong các trường tiểu học đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo Luật giáo dục đã đề ra.
Chính vì vậy, những người làm công tác quản lý giáo dục luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý, duy trì kết quả PCGDTH, nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT mà trước hết là nâng cao chất lượng giáo dục hằng năm.
 
Gửi ý kiến