Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô giáo Trần Thị Ta Ny
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:01' 17-10-2012
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 1:
Kết quả của 24 cộng 6 là:
A. 30 B. 20 C. 84
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 2:
Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động
A. Công nhân
B. Chạy
C. Ngoan ngoãn
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 3:
Hình bên có mấy hình tứ giác
A. 3 Hình
B. 4 Hình
C. 5 Hình
D. 6 Hình
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 4:
Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống
2 dm = ... cm
2dm = 2cm 2dm = 20cm
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 5:
Cho các từ sau: bộ đội, con mèo, lễ phép, viết bài,
cây thước, cây dừa. Từ nào là từ chỉ sự vật?

a) bộ đội, viết bài, cây dừa
b) bộ đội, con mèo, cây thước, cây dừa
c) lễ phép, viết bài, cây dừa
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 6:
Tìm tổng biết các số hạng là 46 và 25
A. 61 B. 21 C. 71 D. 11
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 7:


H?T GI?
Tên riêng nào dưới đây viết hoa đúng ?
A. Thành phố Tam Kỳ
B. thành phố Tam Kỳ
C. Thành Phố Tam kỳ
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 8:
Đoạn AB dài 38 cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là 7 cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét?
A. 35 B. 45 C. 21 D. 31
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 9:
Đặt câu hỏi cho từ được in đậm:
Hoa là người bạn thân nhất của em.
A. Hoa là gì?
B. Ai là người bạn thân nhất của em?
C. Ai là gì?
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 10:
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 dm .......25 cm
A. > B. < C. =
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 11:
Đúng ghi Đ, sai ghi S.
15 29
8 15
95 44

H?T GI?
+
+
10 GIY B?T D?U


H?T GI?
Nói lời của em:
- Chào bố, mẹ để đi học
- Chào thầy, cô khi đến trường
- Chào bạn khi gặp nhau ở trường
CÂU HỎI 12
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 13:
Nam cân nặng 26 kg. Hùng nhẹ hơn Nam 4kg. Hỏi Hùng nặng bao nhiêu ki – lô- gam?
A. 30 kg
B. 22 kg
C. 20 kg
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
Đặt đề toán và giải bài toán theo tóm tắt sau:
Gà : 28 con
Vịt : 47 con
Cả gà và vịt : : .. .con ?

H?T GI?
CÂU HỎI 14:

10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 15:
Câu nào dưới đây viết theo mẫu : Ai ( cái gì, con gì) là gì ?
A. Đức rất biết ơn cô giáo.
B. Đức vẽ bức trang bàn tay.
C. Bức tranh là món quà tặng cô giáo.
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 16:
Dựa vào bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”, sách TV2, tập 1, trang 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu a: Lúc đầu cậu bé học hành thế nào?
A. Mỗi khi đọc quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng rồi bỏ dở.
B. Lúc tập viết, cậu chỉ nắn nót được vài chữ rồi viết nguệch ngoạc.
C. Cả hai câu trên đều đúng
H?T GI?
10 GIY B?T D?U

Câu b: Cậu bé thấy bà cụ làm gì?
A. Bà cụ ngồi bên đường.
B.Bà cụ tay cầm thỏi sắt, mải miết mài vào tảng đá ven đường
C. Bà cụ khâu vá quần áo
H?T GI?
10 GIY B?T D?U

Câu c: Câu chuyện khuyên em điều gì?
A. Kiên trì, nhẫn nại sẽ thành công
B. Yêu thương, giúp đỡ mọi người
C. Đoàn kết sẽ thành công
H?T GI?
10 GIY B?T D?U
CÂU HỎI 17:
Từ nào dưới đây là từ chỉ đồ dùng học tập?
A. Nhà cửa
B. Quyển sách
C. Xe đạp
H?T GI?
CÂU HỎI 18:
Chọn câu trả lời đúng:

1. Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 98 B. 90 C. 99 D. 10
2. Số tự nhiên ở giữa số 34 và 36 là:
A. 33 B. 35 C. 37 D. 38
3. Số tròn chục liền trước số 80 là:
A. 50 B. 60 C. 90 D. 70
4. Số liền sau của số 99 là:
A. 98 B. 100 C. 97 D.89

 
Gửi ý kiến