Rung chuông vàng lớp 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:21' 30-03-2011
Dung lượng: 342.3 KB
Số lượt tải: 1249
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
1
Hội thi rung chuông vàng
học sinh khối 5
Trường tiểu học Trần Tống
Năm học 2009-2010
Người thực hiện : Đầu Thị Chín
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
2
Rung chuông vàng
vòng1
câu1
Số thích hợp điền vào ô trống là:
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
3
Rung chuông vàng
Màu của máu trong tim, lá cờ Tổ quốc , khăn quàng Đội viên là màu nào vậy?
màu đỏ
câu2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
4
Rung chuông vàng
Thành ngữ, tục ngữ nào nói về chủ đề
Con người vớ i thiên nhiên?
A) Lên thác xuống ghềnh.
B) Chị ngã em nâng.
C) Quê cha đất tổ.
A,
câu3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
5
Rung chuông vàng
Ngày sinh nhật của Bác Hồ là ngày nào?
c/19 tháng 5
Câu4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ 18tháng 4
b/ 29 tháng 5
c/ 19 tháng 5
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
6
Rung chuông vàng
Tìm từ trái nghĩa trong câu ca dao sau:
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
Cạn > < sâu trên > < dưới
Câu5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
7
Rung chuông vàng
Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của hoạ sĩ nào?

Tô Ngọc Vân
Câu6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
8
Rung chuông vàng

b/Lưu Hữu Phước
Bài hát Reo vang bình minh do
nhạc sĩ nào sáng tác?
a/ Hoàng lân.
b/Lưu Hữu Phước
c/ Trịnh Công Sơncâu7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
9
Rung chuông vàng
Phía bắc nước ta giáp với nước nào ?
Trung Quốc
Ấn Độ
Lào
A.Trung Quốc
Câu8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
10
Rung chuông vàng
Tìm tích của 10 số tự nhiên đầu tiên .
c/ Số 0
Câu9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ 289
b/356
c/0
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
11
Rung chuông vàng
c/Dãy Bạch mã
Dãy núi nào tạo nên sự khác biệt về khí hậu giữa miền
Bắc và miền Nam ở nước ta?

Câu10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ Dãy Đông Triều
b/ Dãy Hoàng Liên Sơn
c/Dãy Bạch Mã
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
12
Rung chuông vàng
Vòng 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
13
Rung chuông vàng
Người Đội trưởng đầu tiên của Đội là ai?
a/Anh Kim Đồng
Vòng 2
Câu11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a Anh Kim Đồng
b/ Anh Nguyễn Chí Thanh
c/ Anh La Văn Cầu
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
14
Rung chuông vàng
Biển báo cấm dưới đây
quy định điều gì?
c/Cấm đi ngược chiều
câu12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ Cấm đi qua đường
b/cấm rẽ trái
c/ cấm đi ngược chiều
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
15
Rung chuông vàng
Vật liệu nào dưới đây để làm săm,lốp ô tô , xe máy ?
a,Tơ sợi
b,Cao su
c,Chất dẻo
b,Cao su
Câu13
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
16
Rung chuông vàng
Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm
trong câu sau:
Trường tiểu học Trần Tống thực hiện
tốt phong trào thi đua:
“ Xây dựng trường học ............... học sinh tích cực .”
thân thiện
Câu14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
17
Rung chuông vàng
Bài Hạt gạo làng ta của tác giả nào?
a/ Văn Long
b/ Trần Đăng Khoa
c/ Hà Đình Cẩn .
b/Trần Đăng Khoa
Câu15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
18
Rung chuông vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
Câu16
Trung tâm công nhiệp lớn nhất cả nước ta ở đâu?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/Hà Nội
b/Thành phố Hồ Chí Minh
c/ Đà Nẵng
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
19
Rung chuông vàng
Tìm giá trị của x
X+ 124,5 = 12,45x10
X= 0
Câu17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
20
Rung chuông vàng
Hầu hết các kim loại đều ở thể rắn nhưng có một kim loại ở thể lỏng , có màu trắng bạc , đó là kim loại gì?
c/Thủy ngân
Câu18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ Đồng
b/ Sắt
c/ Thủy ngân
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
21
Rung chuông vàng
Câu19
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu
nước vào thời gian nào, ở đâu?
Ngày 5-6-1911 tại bến cảng Nhà Rồng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
22
Rung chuông vàng
Tính nhanh kết quả biểu thức sau :
(12,5 + 10 – 6,8) x (4,5- 4,5) +25
Đáp án : 25
Câu20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ 254,8
b/ 25
c/ 34,7
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
23
Rung chuông vàng
Vòng 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
24
Rung chuông vàng
câu21
Vòng 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
What is this? It’s.........apple
a/ an
b/a
c/the
d/tow
a/ an
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
25
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
C /Ngày 3 tháng 2 năm 1930
Rung chuông vàng
Câu22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
A / 4/5/1954
B/ 3/2/1932
C / 3/2/1930
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
26
Rung chuông vàng
Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền ?
a, sốt rét
b, Viêm gan A
c/Sốt xuất huyết
d,Viêm não .
b, Viêm gan A
Câu23
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
27
Rung chuông vàng
Năm 1862 , người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn “Bình Tây Đại nguyên soái ”là ai?
Trương Định
Câu24
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
28
Rung chuông vàng
Từ Bắc vào Nam phần đất liền của nước ta
dài bao nhiêu ?
b/ 1650km
Câu25
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/2345km
b/ 1650km
c/ 2590km
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
29
Rung chuông vàng
Muốn tới tỉnh này bạn phải vượt qua Đèo Gió ,
đèo Giàng , đèo Cao Bắc .
Đó là tỉnh nào của nước ta ?
Tỉnh Cao Bằng
Câu26
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
30
Rung chuông vàng
Câu27
Ngày thành lập ĐỘI TNTPHồ
Chí Minh là ngày nào ?
15tháng 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
31
Rung chuông vàng
Câu28
Trường Tiểu học Trần Tống
được công nhận đạt chuẩn quốc gia
mức độ 2 năm nào ?
Năm 2009
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
32
Rung chuông vàng
Câu29
1/who are they?
They’re.................
a/ Teacher
b /Nurse
c/farmers
c/farmers
,
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
33
Rung chuông vàng
Câu30
Giáo sư đỏ Trần Tống sinh năm nào?
Năm 1916
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
34
Rung chuông vàng
................is a police officer.
a/ They
b/ I
c/ You
d / He
d/ He
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Câu31
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
35
Rung chuông vàng
Tính giá trị biểu thức
132,4 x 0,1+ 0,76 = ?
14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Câu32
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
36

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔVÀ CÁC EM HỌC SINH
CHÚC QUÝ VỊ SỨC KHOẺ

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓