RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:38' 31-03-2011
Dung lượng: 16.6 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người

giao lưu học sinh giỏi toàn diện
Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2010
Năm học 2009 - 2010
phòng giáo dục - đào tạo
uỷ ban nhân dân thành phố hải dương
khối lớp 5
Nội dung hội thi gồm ba vòng
Vòng I: vòng loại
vòng iI: tăng tốc
vòng III: về đích
vòng loại
ở vòng thi này các em học sinh tham gia giao lưu sẽ trả lời 15 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ để trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.
câu hỏi số 1
Khổ thơ sau:
"Em yêu màu tím:
Hoa cà, hoa sim.
Chiếc khăn của chị,
Nét mực chữ em."

nằm trong bài tập đọc nào?
Sắc màu em yêu
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 2
Viết số thập phân 2,03 dưới dạng hỗn số .
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
Đáp án:
câu hỏi số 3
Trong các từ sau, từ nào không đồng nghĩa với các từ còn lại?
Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, giang sơn, non sông, non nước.
Đáp án: tổ tiên
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 4
Trong các vật:
bóng điện, cầu chì, pin, bếp điện.
Vật nào là nguồn điện ?
Đáp án: pin
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 5
Ghi lại chủ ngữ trong câu văn sau:
"Chiều chiều, trên bãi thả diều, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi."
Đáp án: đám trẻ mục đồng chúng tôi
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 6
Tích sau có chữ số tận cùng là chữ số nào ?
(1001 + 1002 + 1003 + 1004 +.. + 1012) x 20
Đáp án: chữ số 0
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 7
Đố em
Quen gọi là hạt
Chẳng nở thành cây
Nhà cao, nhà đẹp
Dùng tôi để xây.
là gì ?
Đáp án: hạt cát (cát)
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 8
Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9.
Đáp án: 1260
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 9
Khi vừa ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo phong trào cách mạng lớn nào?
Đáp án: Xô viết Nghệ - Tĩnh
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 10
Viết tiếp một số hạng của dãy số sau:
6 ; 7 ; 10 ; 15 ; 22 ; .
Đáp án: 31
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 11
Em hãy ghi lại những từ phức có trong câu văn sau:
Nước chảy cuồn cuộn đỏ ngòm cả sông.
cuồn cuộn, đỏ ngòm
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 12
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
giờ ; 0,3 giờ ; 30 phút

Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
Đáp án: 0,3 giờ ; giờ ; 30 phút
câu hỏi số 13
Em hãy cho biết điểm cực nam của Việt Nam thuộc tỉnh nào?
Đáp án: Cà Mau
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 14
Giá trị của biểu thức sau là bao nhiêu?

x x x ... x
Đáp án: 5
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
câu hỏi số 15
Tìm hai cặp từ trái nghĩa trong các câu sau:
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
Đáp án: rách - lành; dở - hay
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
KHỞI ĐỘNG
Vòng thi tăng tốc các em học sinh cùng nhau trả lời 5 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ để trả lời mỗi câu hỏi là 25 giây. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 2 điểm, trả lời sai ở câu nào sẽ dừng giao lưu tại đó.
tăng tốc
câu hỏi số 16
Trong câu sau, tiếng nào có vần chứa hai nguyên âm ?
" Hôm nay, chúng em được tham gia giao lưu học sinh giỏi toàn diện lớp 5 cấp Thành phố."
Nay, giao, lưu, giỏi, toàn
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu hỏi số 17
Tính tổng độ dài các đoạn thẳng sau trong hình vẽ sau:
Đáp án: 40 dm
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu hỏi số 18
Chất ở những thể nào thì không có hình dạng cố định ?
Đáp án:
thể lỏng, thể khí (lỏng và khí; lỏng, khí)
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu hỏi số 19
Các vế trong câu ghép sau có mối quan hệ như thế nào ?
"Vì trời mưa nên buổi cắm trại phải hoãn lại."
Đáp án:
Quan hệ nguyên nhân - kết quả
(nguyên nhân - kết quả)
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu hỏi số 20
Bạn nào cao nhất?

Thành không cao hơn Đông
Đông cao hơn Hải
Dương cao bằng Hải
Dương cao hơn Thành
Đáp án: Đông
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CHUNG SỨC
về đích
Vòng thi về đích gồm 5 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ để trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Trả lời đúng mỗi câu được 3 điểm, trả lời sai ở câu nào sẽ dừng giao lưu tại đó.
câu hỏi số 21
Em hãy cho biết châu á tiếp giáp với những châu lục nào?
Đáp án:
châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương
(Âu, Phi, Đại Dương)
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
câu hỏi số 22
Đề bài "Kể lại một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ." thuộc dạng bài kể chuyện nào ?
Đáp án:
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
(chứng kiến hoặc tham gia)

Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
câu hỏi số 23
Thái độ nào không nên có trong khi cư xử, giao tiếp với người khuyết tật ?
chia sẻ, cảm thông, giữ khoảng cách, thân thiện, khinh bỉ, tôn trọng, xa lánh.
Đáp án:
giữ khoảng cách, khinh bỉ, xa lánh
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
câu hỏi số 24
Hình ảnh sau đây nói đến chiến dịch nào của quân và dân ta ?
Chiến dịch Điện Biên Phủ (Điện Biên Phủ)
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
câu hỏi số 25
Hình sau đây có bao nhiêu tứ giác ?
Đáp án: 12 tứ giác
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
câu hỏi phụ
Câu hỏi phụ dành để lựa chọn học sinh đạt giải nhất. Thời gian cho mỗi câu là 25 giây.
câu hỏi phụ số 1
"Nơi ấy vòm trời cao vời vợi, không khí thoáng đãng mơn man, hương lúa chín vẫn còn thoang thoảng, những chú trâu đang thong thả gặm cỏ; tất cả đều hấp dẫn tôi đến kì lạ."
Trong câu văn trên tác giả đã sử dụng những giác quan nào để quan sát nét đẹp quyến rũ của cánh đồng lúa quê hương ?
Đáp án: thị giác, khứu giác, xúc giác.
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu hỏi phụ số 2
Biển báo sau đây có ý nghĩa thế nào?
Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu hỏi phụ số 3
Em hãy kể tên hai loại đất chủ yếu có ở nước ta ?
Đáp án: phe - ra - lít; phù sa
Đáp án
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
5
4
câu 1
Trong các loại vật liệu sau:
thép, nhôm, gang, sắt, đồng.
Những vật liệu nào không phải là hợp kim ?
Đáp án: nhôm, sắt, đồng.
Đáp án
gói câu hỏi số 1
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Từ " mực" trong những câu nào sau đây là từ nhiều nghĩa ?
A.Hai bên bờ sông, mực nước đã lên cao.
B.Trình độ ngoại ngữ của bạn ấy cũng có mực thôi.
C.Lan làm đổ mực ra bàn.
Đáp án: Câu A, B (A, B)
Đáp án
câu 2
gói câu hỏi số 1
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Người ta muốn mở rộng một mảnh đất hình chữ nhật để có diện tích tăng lên 3 lần, nhưng vì chiều rộng chỉ có thể tăng lên 2 lần nên phải tăng thêm cả chiều dài. Vậy chiều dài phải tăng lên bao nhiêu phần trăm so với chiều dài ban đầu?
Đáp án: 50%.
Đáp án
gói câu hỏi số 1
câu 3
Trở lại
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu 1
Viết lại các phân số sau theo thứ tự các giá trị tăng dần:
Đáp án:
Đáp án
gói câu hỏi số 2
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:
Đáp án: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày kí Hiệp định Giơ - ne - vơ
Đáp án
câu 2
gói câu hỏi số 2
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Em hãy cho biết đây là trang phục của dân tộc nào trên đất nước ta?
Đáp án: dân tộc Thái, Mèo
Đáp án
gói câu hỏi số 2
câu 3
Trở lại
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu 1
Thành phố Hải Dương hiện nay có bao nhiêu phường, xã? Em hãy nêu tên hai phường mới được thành lập?
Đáp án: 21 phường, xã; Nhị Châu, Tân Bình ( 21; Nhị Châu, Tân Bình)
Đáp án
gói câu hỏi số 3
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Quan sát hình ảnh sau và cho biết đã diễn ra quá trình biến đổi gì?
Đáp án: biến đổi hoá học ( hoá học)
Đáp án
câu 2
gói câu hỏi số 3
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Em hãy ghi lại các từ láy có trong câu văn sau:
" Ao làng gần đình, gió đùa giỡn lá sen xanh đảo chao như những chiếc nón lật ngửa, bồng bềnh trên mặt nước, lòng lá đọng giọt nước lóng lánh như thuỷ tinh."
Đáp án: bồng bềnh, lóng lánh.
Đáp án
gói câu hỏi số 3
câu 3
Trở lại
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu 1
Em hãy sắp xếp các địa danh sau đây của nước ta theo thứ tự từ miền Bắc vào miền Nam:
Quảng Trị, Thanh Hoá, Phú Yên, Hoà Bình, Đà Nẵng.
Đáp án:
Hoà Bình, Thanh Hoá, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên.
Đáp án
gói câu hỏi số 4
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hôm nay là thứ mấy nếu 4 ngày trước ngày mai là thứ hai?
Đáp án: Thứ năm
Đáp án
câu 2
gói câu hỏi số 4
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sự kiện chính quyền Ngô Đình Diệm bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn đầu độc 6000 người, làm chết 1000 người diễn ra ở nhà tù nào? Nay nhà tù đó thuộc tỉnh nào?
Đáp án: Phú Lợi - Bình Dương
Đáp án
gói câu hỏi số 4
câu 3
Trở lại
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
câu 1
Từ gạch chân trong các câu sau đây thuộc từ loại nào?
" Hai tay nó bám chặt vào ghế. Qua ánh mắt nó, tôi thấy rõ sự quyết tâm cao độ."
Đáp án: đại từ, động từ, quan hệ từ.
Đáp án
gói câu hỏi số 5
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Em hãy cho biết khu vực Đông Nam á có bao nhiêu quốc gia? Quốc gia nào có số dân ít nhất khu vực?
Đáp án: 11 quốc gia; Bru - nây.
Đáp án
câu 2
gói câu hỏi số 5
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Viết số gồm 31 triệu, 12 chục nghìn, 19 trăm và 73 đơn vị.
Đáp án: 31121973
Đáp án
gói câu hỏi số 5
câu 3
Trở lại
Thời gian
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
chương trình giao lưu
đến đây là kết thúc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓