RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:21' 04-04-2011
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 601
Số lượt thích: 0 người
rung chuông vàng
học sinh lớp 5
năm học 2009 - 2010
Thoát
Thời gian
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rung chuông vàng lớp 5 năm học 2009 - 2010
đoàn kết - tự tin - chiến thắng
Sắp xếp lại trật tự những từ sau đây để được một thành ngữ:
kÝnh, b¹n, thÇy, yªu
Kính thầy yêu bạn
Ghi lại các từ đồng âm trong câu sau:
Nhà bác ấy ở bên đường, chuyên buôn bán đường.
đường - đường
Ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà diễn ra vào tháng năm nào?
Tháng 9 năm 1945
Ghi lại kết quả của phép tính sau:
2009 x 51 - 2009 x 41
20090
Thoát
Thời gian
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rung chuông vàng lớp 5 năm học 2009 - 2010
nên
Từ còn thiếu trong câu thành ngữ sau là từ nào?
Một cây làm chẳng . non
Ba cây chụm lại . hòn núi cao.
Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?
chän läc, trän vÑn, chän ®êi, kÐn chän
chọn đời
Hiện nay anh hơn em 6 tuổi. Hỏi 6 năm nữa anh hơn em mấy tuổi?
6 tuổi
3 con mèo ăn hết 3 con chuột trong 3 phút. Hỏi 10 con mèo ăn hết 10 con chuột trong mấy phút?
3 phút
Trọng thầy mới được làm thầy
Thời gian
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rung chuông vàng lớp 5 năm học 2009 - 2010
4 làn
Để lên tầng thứ năm của một ngôi nhà cao tầng ta phải đi qua mấy làn cầu thang? (Mỗi tầng một làn cầu thang)
Mối quan hệ của từ "thành" trong các câu sau là gì?
Nước bốc thành hơi.
Việc tôi làm không thành.
Hai cộng hai thành bốn.
đồng âm
Đầu năm học cô giáo dự tính sắp chỗ ngồi cho lớp em. Cô dự định mỗi bàn 3 em nhưng như vậy thì 4 em không có chỗ ngồi còn nếu xếp 4 em ngồi một bàn thì còn trống 1 bàn. Tính số bàn?
8 bàn
Từ "đất" trong những câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa chuyển ?
Đất lề quê thói.
Đất ở đây thật màu mỡ.
ở đây tôi không có đất dụng võ.
A và C
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?
15-5-1941
Thoát
Thời gian
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rung chuông vàng lớp 5 năm học 2009 - 2010
Chữ số 1
Tích sau có tận cùng là chữ số mấy?
9 x 19 x 29 x . x 99
Phần đất liền của nước ta tiếp giáp với những nước nào?
Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia
Trung Quốc, Lào, Thái Lan
Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan
A
Trong các từ sau, những từ nào không phải là từ láy?
IÆng lÏ, chËm ch¹p, t­¬i c­êi, vui vÎ, bùc tøc
tươi cười, bực tức
Cho các chữ số : 0 ; 1 ; 6 ; 8. Hỏi lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên?
18 số
Hà Nội được chọn làm kinh đô nước ta từ năm nào? Khi ấy kinh đô có tên là gì?
1010 - Thăng Long
Thoát
Thời gian
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rung chuông vàng lớp 5 năm học 2009 - 2010
thợ nề, ngoài lề
Những từ nào viết đúng chính tả ?
no âu, nề lối, thợ nề, lề nếp, ngoài lề
Ghi lại 2 cặp từ trái nghĩa là danh từ
VD: ngày-đêm, xưa-nay, .
Ghi lại giá trị của biểu thức sau :
9654 x 61 + 9654 x 40 - 9654 = .
965400
Viết lại chính xác tên bài hát, tên tác giả của bi Quốc ca Việt Nam.
TiÕn qu©n ca
- V¨n Cao
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
5-6-1911
Điền vào chỗ trống tiếng chứa ch hay tr?
Loại hàng này thậm . vừa bán vừa cho cũng không ai mua.
Người có . thì nên
Nhà có nền thì vững.
chí
Trong đợt thi đua này, tuần thứ nhất Lan được 14 điểm 10, tuần thứ 2 Lan được 15 điểm 10. Hỏi tuần thứ 3 Lan phải được bao nhiêu điểm 10 để trung bình mỗi tuần Lan được 12 điểm 10?
7 điểm 10
21
22
23
24
25
các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh!
xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓