Thông tin về học sinh năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: VP
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:28' 22-08-2014
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1

- Phòng học: Phòng số 1 - Họ và tên GVCN: ĐỖ THỊ NGỌC NGA
- Tổng số học sinh: 36 - Điện thoại: 01698290481
TT
Họ và tên
Ngày sinh
TT
Họ và tên
Ngày sinh

1
Trương Đào Mai
An
16/12/2008
21
Đỗ Thế
Phúc
29/02/2008

2
Hoàng Tuấn
Anh
25/05/2008
22
Nguyễn Thanh
Phương
03/11/2008

3
Trương Văn
Âu
30/04/2008
23
Nguyễn Ngọc Đoan
Quỳnh
19/03/2008

4
Hoàng Nguyên
Bảo
22/03/2008
24
Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh
06/10/2008

5
Nguyễn Cao
Đức
31/01/2008
25
Huỳnh Ngọc
Thạch
09/10/2008

6
Huỳnh Ngọc
Đức
22/06/2008
26
Nguyễn Nhật
Thanh
18/01/2008

7
Vũ Trần Nguyệt
Hằng
01/03/2008
27
Trần Huỳnh Phương
Thanh
15/10/2008

8
Trần Nguyên
Hậu
13/12/2008
28
Lê Viết
Thành
15/01/2008

9
Dương Ngọc Mai
Hiền
29/03/2008
29
Nguyễn Thị Thanh
Thảo
02/11/2008

10
Đỗ Nguyên
Hoàng
08/11/2008
30
Đặng Đức
Thịnh
07/10/2008

11
Nguyễn Gia
Hưng
03/11/2008
31
Phan Bình Bảo
Trâm
05/01/2008

12
Lê Nguyễn Nhật
Huy
11/07/2008
32
Nguyễn Minh
Trường
05/09/2008

13
Nguyễn Hà
Linh
04/05/2008
33
Đinh Minh
Tuấn
20/11/2008

14
Phan Trần Thùy
Linh
03/08/2008
34
Nguyễn Thị Pha Lê
Uyên
13/04/2008

15
Nguyễn Thế
Nghĩa
11/08/2008
35
Ngô Phương
Uyên
03/11/2008

16
Bùi Huỳnh Bảo
Ngọc
16/01/2008
36
Lê
Vinh
10/07/2008

17
Hồ Hoàng Bảo
Ngọc
16/11/2008

18
Bùi Ngọc
Nhân
22/07/2008

19
Trịnh Thị Hà
Như
16/09/2008

20
Bùi Bình Phương
Nhung
09/09/2008DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2

- Phòng học: Phòng số 2 - Họ và tên GVCN: PHAN TÔN NỮ THẢO NGUYÊN
- Tổng số học sinh: 37 - Điện thoại: 0982475707
TT
Họ và tên
Ngày sinh
TT
Họ và tên
Ngày sinh

1
Nguyễn Thái
Bảo
06/07/2008
21
Trịnh Hiển
Long
05/07/2008

2
Đinh Thế
Bảo
19/09/2008
22
Bùi Lê Thảo
My
07/11/2008

3
Dương Bảo
Châu
07/09/2008
23
Quách Huệ
Na
17/02/2008

4
Dương Ngọc
Diệp
05/01/2008
24
Nguyễn Hoàng
Nghĩa
30/09/2007

5
Lê
Đức
01/03/2008
25
Nguyễn Thị Hoàng
Ngọc
04/06/2008

6
Hoàng Vũ Hương
Giang
01/07/2008
26
Phạm Nguyễn Phúc
Nguyên
06/11/2008

7
Nguyễn Ngọc
Hiệp
04/07/2008
27
Nguyễn Thảo
Nguyệt
05/01/2008

8
Mai Xuân
Hùng
13/01/2008
28
Nguyễn Hoài Bảo
Nhi
24/02/2008

9
Nguyễn Hoàng Gia
Huy
29/07/2008
29
Vương Quỳnh
Như
17/05/2008

10
Nguyễn Hoàng Gia
Hưng
29/11/2008
30
Nguyễn Mai Nhật
Quỳnh
09/07/2008

11
Đoàn Thiên
Hùng
01/02/2008
31
Huỳnh Ngọc
Thạch
27/01/2008

12
Phan Văn
Huy
05/05/2008
32
Tôn Nhân
Thắng
24/06/2008

13
Trần Thị Thanh
Huyền
23/04/
 
Gửi ý kiến