TKB Lớp 1, 2, 3 - Áp dụng từ ngày 19/8/2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:00' 16-08-2013
Dung lượng: 473.0 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 ngườiLỚP 1/1
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Tuyết Mai
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Toán
Tiếng Việt
Toán
Toán
Thủ công


4
Tiếng Việt
Đạo đức
TN&XH
Âm nhạc
SHL


5
Tiếng Việt
Toán
Chiều
123LỚP 1/2
Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thu Tâm
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Đạo đức
Tiếng Việt
Thể dục
Thủ công


2
Âm nhạc
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán


3
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN&XH
Toán
Tiếng Việt


5
Tiếng ViệtSHL

Chiều
123

LỚP 1/3
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Tôn Nữ Thảo Nguyên
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
Toán


2
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Thể dục
Tiếng Việt


3
Âm nhạc
Mĩ thuật
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Tiếng Việt
Đạo đức
TN&XH
Tiếng Việt
Thủ công


5
Tiếng ViệtSHL

Chiều
123
LỚP 1/4
Giáo viên chủ nhiệm : Ngô Hà Nguyệt
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Thể dục


2
Tiếng Việt
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
Âm nhạc
Tiếng Việt


4
Đạo đức
Tiếng Việt
TN&XH
Toán
SHL


5
Toán
Thủ công
Chiều
123LỚP 1/5
Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Ngọc Nga
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Đạo đức


2
Toán
Thể dục
Tiếng Việt
Âm nhạc
 Mĩ thuật


3
Thủ công
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
TN&XH
Tiếng Việt
Tiếng Việt


5
Tiếng ViệtSHL

Chiều
123


LỚP 2/1
Giáo viên chủ nhiệm : Huỳnh Thị Cẩm Vân

Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Mĩ thuật
Toán
Thể dục
Đạo đức


2
Tập đọc
TN&XH
Âm nhạc
Tập viết
Chính tả


3
Tập đọc
Thể dục
Tập đọc
 Toán
Tập làm văn


4
Toán
Toán
Chính tả
Thủ công
 Toán


5

 Kể chuyện

Luyện từ &câu
SHL

Chiều
123


LỚP 2/2
Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Ta Ny

Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
 
Gửi ý kiến