Thông tin về CBGVNV - Năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: VP
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:25' 14-09-2015
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
NĂM HỌC 2015-2016Họ và tên: HUỲNH THỊ PHI LOAN
Ngày, tháng, năm sinh: 20/2/1983
Chỗ ở hiện nay: Khối 10 - An Mỹ - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 0987371073
Địa chỉ hộp thư điện tử: Huynhphiloan1983@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 1/1Họ và tên: PHAN THỊ TUYẾT MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1966
Chỗ ở hiện nay: Số 05 Phan Tứ - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01686445232
Địa chỉ hộp thư điện tử: phanmaitk@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 1/2
Họ và tên: PHAN TÔN NỮ THẢO NGUYÊN
Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1979
Chỗ ở hiện nay: 32 Trần Thuyết - Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0982475707
Địa chỉ hộp thư điện tử: thaonguyenphan.276@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 1/3Họ và tên: NGÔ HÀ NGUYỆT
Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1977
Chỗ ở hiện nay: Khối 2 Phường An Sơn
Điện thoại liên hệ: 0934861776
Địa chỉ hộp thư điện tử: ngohanguyet77@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 1/4Họ và tên: LÊ THỊ NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1979
Chỗ ở hiện nay: Phường Hòa Thuận – Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01225551948
Địa chỉ hộp thư điện tử: lenga1979tqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 1/5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1981
Chỗ ở hiện nay: Hoà Thuận – Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01698290481
Địa chỉ hộp thư điện tử: donga0510@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 1/6Họ và tên: TRẦN THỊ TA NY
Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1976
Chỗ ở hiện nay: Khối 11 - An Mỹ - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 0975360661
Địa chỉ hộp thư điện tử:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 2/1

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1963
Chỗ ở hiện nay: Khối 11 - An Xuân - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01685175448
Địa chỉ hộp thư điện tử:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2015-2016: GVCN lớp 2/2
Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1964
Chỗ ở hiện nay: Khối 7 - An Sơn - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 0905216628 - 05106270278
Địa chỉ hộp thư điện tử:
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh
 
Gửi ý kiến