Thời gian biểu - Áp dụng từ ngày 19/8/2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:56' 16-08-2013
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 – ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/8/2013


BUỔI NỘI DUNG

THỜI GIAN

BUỔI
SÁNG
Vào lớp
Lúc 7h00


Sinh hoạt tập thể
Từ 7h00 đến 7h15


Tiết 1
Từ 7h15đến 7h55


Tiết 2
Từ 7h55 đến 8h35


Tiết 3
Từ 8h35 đến 9h10


Ra chơi
9h10 đến 9h35


Tiết 4
 Từ 9h35 đến 10h15


Tiết 5
 Từ 10h15 đến 10h50


Ra về
HS lớp 1,2,3 ra về lúc 10h45 - HS lớp 4,5: ra về lúc 10h50BUỔI CHIỀU
Tiết 1
 Từ 14h00 đến 14h40


Tiết 2
Từ 14h40 đên 15h15


Ra chơi
15h15 đến 15h40


Tiết 3
 Từ 15h40 đến 16h20


Tiết 4
 Từ 16h20 đến 17h


Ra về
17h

: Tam Kỳ, ngày10 tháng 8 năm 2013
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)Nguyễn Thị Xuân Hoa
 
Gửi ý kiến