Thời gian biểu năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:25' 09-09-2014
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỜI GIAN BIỂU - NĂM HỌC 2014-2015

Thứ
Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6

Buôi sáng
Vào lớp
Lúc 7h00


Sinh hoạt tập thể
Từ 7h00 đến 7h15


Tiết 1
Từ 7h15đến 7h55


Tiết 2
Từ 7h55 đến 8h35


Tiết 3
Từ 8h35 đến 9h10


Ra chơi
9h10 đến 9h30


Tiết 4
Từ 9h30 đến 10h10


Tiết 5
10h10 đến 10h45


Ra về
10h45


HS vệ sinh cá nhân; NVCD chuyển cơm và thức ăn lên lớp
10h45 đến 11h00

Buổi trưa
Ăn trưa
11h00 đến 11h45


Nghỉ ngơi, xem tivi, đọc sách
11h45-12h00


Ngủ trưa
12h00 đến 14h00

Buổi chiều
Thức dậy, vệ sinh, ăn xế, ổn định nề nếp
14h00 đến 14h20


Tiết 1
14h20 đến 15h00


Ra chơi
15h00 đến 15h20


Tiết 2
15h20 đến 16h00


Tiết 3
16h00 đến 16h35


Ra về
Lớp 1,2: 16h35; Lớp 3,4,5: 16h45

Nơi nhận:

 An Xuân, ngày 30 tháng 8 năm 2014

 HT, PHT;

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 Các tổ, bộ phận;
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Niêm yết, đăng tải weblog, lưu VT.
 (đã ký) Nguyễn Thị Thanh Nga 
Gửi ý kiến