Thời gian biểu - Năm học 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:21' 08-09-2016
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỜI GIAN BIỂU - NĂM HỌC 2016-2017

Thứ
Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6

Buôi sáng
Vào lớp
Lúc 7h00


Sinh hoạt tập thể
Từ 7h00 đến 7h15


Tiết 1
Từ 7h15đến 7h55


Tiết 2
Từ 7h55 đến 8h35


Tiết 3
Từ 8h35 đến 9h10


Ra chơi
9h10 đến 9h30


Tiết 4
Từ 9h30 đến 10h10


Tiết 5
10h10 đến 10h45


Ra về (đối với HS không bán trú)
10h45


HS vệ sinh cá nhân; NVCD chuyển cơm và thức ăn lên lớp
10h45 đến 11h00

Buổi trưa
Ăn trưa
11h00 đến 11h30


Nghỉ ngơi, đọc sách, chơi trò chơi dân gian tại lớp, ..
11h30-12h00


Ngủ trưa
12h00 đến 14h00

Buổi chiều
Thức dậy, vệ sinh, ăn xế, ổn định nề nếp
14h00 đến 14h20


Tiết 1
14h20 đến 15h00


Ra chơi
15h00 đến 15h20


Tiết 2
15h20 đến 16h00


Tiết 3
16h00 đến 16h35


Ra về
Lớp 1,2: 16h35; Lớp 3,4,5: 16h45

Nơi nhận:

 An Xuân, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 HT, PHT;

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 Các tổ, bộ phận;
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Niêm yết, đăng tải weblog, lưu VT.
(đã ký) Nguyễn Thị Thanh Nga 
Gửi ý kiến