Thời gian biểu năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: CM
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:05' 31-08-2018
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỜI GIAN BIỂU - NĂM HỌC 2018 – 2019
(Áp dụng ngày 05/9/2018)

Thứ
Thời gian
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6

Buôi sáng
Vào lớp
Lúc 7h00


Khai giảng
Từ 7h00 đến 8h00


Tiết 1
Từ 8h5 đến 8h45


Tiết 2
Từ 8h45 đến 9h25


Ra chơi
9h25 đến 9h45


Tiết 3
Từ 9h45 đến 10h25


Ra về
Lớp 1,2: 10h25; Lớp 3,4,5: 10h30

Buổi chiều
Vào lớp
Lúc 14h20


Tiết 1
Từ 14h20 đến 15h00


Ra chơi
15h00 đến 15h20


Tiết 2
Từ 15h20 đến 16h00


Tiết 3
16h00 đến 16h35


Ra về
Lớp 1,2: 16h35; Lớp 3,4,5: 16h45


Nơi nhận:

 An Xuân, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 - HT, PHT;

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 - Các tổ, bộ phận;
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Niêm yết, đăng tải weblog, lưu VT.
 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Nga 
Gửi ý kiến