Thời khóa biểu - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:43' 09-09-2016
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 538
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/1
NĂM HỌC 2016 – 2017


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Phi Loan


 Áp dụng từ ngày 05/9/2016
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Âm nhạc
Mĩ thuật
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt


2
Luyện viết chữ đẹp
Toán
Luyện Mĩ thuật
Thể dục
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán


4
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Đạo đức


5
Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Toán
Tiếng Anh
Toán
Toán
Luyện TN&XH


2
Luyện Tiếng Việt
Tự nhiên và xã hội
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Hoạt động tập thể


3
Luyện Toán
An toàn giao thông
Luyện Tiếng Việt
Thủ công
Luyện Thể dụcPHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/2
NĂM HỌC 2016 – 2017


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Ngọc Nga


 Áp dụng từ ngày 05/9/2016
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Luyện Thể dục
Tiếng Việt


2
Đạo đức
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt


3
Luyện viết chữ đẹp
Âm nhạc
Thể dục
Tiếng Việt
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Thủ công


5
Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Toán
An toàn giao thông
Luyện TN&XH
Toán
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Tiếng Anh
Mĩ thuật
Luyện Toán
Luyện Toán


3
Luyện Tiếng Việt
Tự nhiên và xã hội
Luyện Mĩ thuật
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/3
NĂM HỌC 2016 – 2017


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Lệ Trinh


 Áp dụng từ ngày 05/9/2016
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Thể dục
Âm nhạc
Toán
Toán


2
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
Luyện Âm nhạc


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Luyện viết chữ đẹp
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Tiếng Anh
Luyện TN&XH
Luyện Tiếng Việt
Thủ công
Luyện Toán


2
Tự nhiên và xã hội
Mĩ thuật
Luyện Toán
An toàn giao thông
Luyện Tiếng Việt


3
Tiếng Anh
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Luyện ToánPHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/4
NĂM HỌC 2016 – 2017


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Nga


 Áp dụng từ ngày 05/9/2016

Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Thể dục
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc


2
Toán
Tiếng Anh
Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện TN&XH


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
Tiếng Việt


4
Tiếng Việt
 
Gửi ý kiến