Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 06-10-2017
Dung lượng: 946.5 KB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/1
NĂM HỌC 2017 – 2018


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Huỳnh Thị Hà Vi


 Áp dụng từ ngày 02/10/2017
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Thể dục
Toán
Toán


2
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
 Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Tiếng ViệtLuyện Âm nhạc


5


Chiều
1
Toán
Mĩ thuật
Tự nhiên và xã hội
Luyện Toán
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
Đạo đức
Luyện Toán
Luyện Viết chữ đẹp


3
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thủ công
Âm nhạc
Sinh hoạt lớp


PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/2
NĂM HỌC 2017 – 2018


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Lê Thị Lệ Trinh


 Áp dụng từ ngày 02/10/2017
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Thể dục
Toán
Toán


2
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Tiếng ViệtLuyện Âm nhạc


5


Chiều
1
Tiếng Việt
Mĩ thuật
Tự nhiên và xã hội
Luyện Viết chữ đẹp
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt
Âm nhạc
Đạo đức


3
Luyện Toán
Tiếng Anh
Luyện Tiếng Việt
Thủ công
Sinh hoạt lớp
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/3
NĂM HỌC 2017 – 2018


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Huỳnh Thị Phi Loan


 Áp dụng từ ngày 02/10/2017
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Luyện Viết chữ đẹp
Thể dục
Toán
Toán


2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
 Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Hoạt động tập thểLuyện Âm nhạc


5


Chiều
1
Mĩ thuật
Toán
Toán
Âm nhạc
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức


3
Tiếng Anh
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Thủ công
Sinh hoạt lớp

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I


LỚP 1/4
NĂM HỌC 2017 – 2018


 Giáo viên chủ nhiệm: cô Phan Thị Tuyết Mai


 Áp dụng từ ngày 02/10/2017
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tiếng Việt
Thể dục
Toán
Toán


2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
 Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
ToánLuyện Âm nhạc


5


Chiều
1
Luyện Tiếng Việt
Toán
Mĩ thuật

 
Gửi ý kiến