Thời khóa biểu lớp 1, 2, 3 - Áp dụng từ 30/12/2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ phận CM
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:25' 09-01-2014
Dung lượng: 483.0 KB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người


LỚP 1/1
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Tuyết Mai
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Luyện Mỹ Thuật
Toán
 Tự nhiên và Xã hội


2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Thủ công
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Toán
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Anh
Luyện Toán
Toán


5
Luyện Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Mỹ thuật
An toàn giao thông
 Tiếng Việt
Tiếng Anh
Đạo đức


2
Thể dục
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Luyện Thể dục


3
Âm nhạc
Hoạt động tập thể
Luyện Toán
Hoạt động tập thể
Luyện TNXH


LỚP 1/2
Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thu Tâm
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tự nhiên và Xã hội
Thủ công
Toán
Tiếng Việt


2
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Luyện Mỹ Thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt
Toán


4
Toán
Tiếng Việt
Luyện Toán
Tiếng Anh
Luyện Tiếng Việt


5
An toàn giao thôngSinh hoạt lớp

Chiều
1
 Âm nhạc
Toán
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Luyện TNXH


2
Mỹ thuật
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Toán
Đạo đức


3
Thể dục
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Luyện Thể dục
LỚP 1/3
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Tôn Nữ Thảo Nguyên
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Thể dục
Luyện Âm nhạc
Toán
Tiếng Việt


2
Tiếng Việt
Toán
Luyện Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Mỹ Thuật
Tiếng Việt
Tiếng Anh


4
Toán
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Anh
Toán


5
An toàn giao thôngSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Tiếng Việt
Mỹ thuật
Tiếng Việt
Tự nhiên và Xã hội
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện TNXH
Luyện Toán


3
Hoạt động tập thể
Đạo đức
Luyện Toán
Thủ công
Hoạt động tập thểLỚP 1/4
Giáo viên chủ nhiệm : Ngô Hà Nguyệt
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
An toàn giao thông
Luyện Mỹ Thuật
Tiếng Anh


2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
 Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Toán
Tiếng Anh
Toán
Tiếng Việt
Toán


5
Luyện Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Thể dục
Thủ công
Luyện Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Luyện Thể dục


2
Âm nhạc
Tự nhiên và Xã hội
Luyện Toán
Luyện Toán
Luyện TNXH


3
Mỹ thuật
Luyện Toán
Hoạt động tập thể
Hoạt động tập thể
Đạo đức


LỚP 1/5
Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Ngọc Nga
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tiếng Việt
Thể dục
Luyện Âm nhạc
Luyện Thể dục


2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Mỹ Thuật
Tiếng Anh


3
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Toán
Mỹ thuật
Luyện Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


5
An toàn giao thôngSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Toán
 Âm nhạc
Toán
Đạo đức
Toán


2
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Anh
Luyện Toán
Thủ công
Luyện Tiếng Việt


3
Hoạt động tập thể
 
Gửi ý kiến