Thời khóa biểu - Năm học 2014-2015 (Áp dụng từ ngày 3/9/2014)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:04' 10-09-2014
Dung lượng: 857.0 KB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 0 người

LỚP 1/1
Giáo viên chủ nhiệm : Đỗ Thị Ngọc Nga
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
Tiếng Việt


2
Toán
Tự nhiên và xã hội
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Toán
Hoạt động tập thể
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
An toàn giao thông
Tiếng Việt
Luyện Toán


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Thể dục
Tiếng Việt
Thủ công
Luyện Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt


2
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
Luyện Toán
Luyện Toán


3
Âm nhạc
Luyện Toán
Luyện TN&XH
Luyện Tiếng Việt
Luyện Tiếng ViệtLỚP 1/2
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Tôn Nữ Thảo Nguyên
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Toán
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tự nhiên và xã hội
Toán
Luyện Thể dục
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
An toàn giao thông
Tiếng Việt
Luyện Toán


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện TN&XH
Luyện Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt


2
Thể dục
Tiếng Việt
Thủ công
Luyện Toán
Luyện Toán


3
Mĩ thuật
Luyện Toán
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt
Luyện Tiếng ViệtLỚP 1/3
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Tuyết Mai
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tự nhiên và xã hội
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt


2
Toán
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Toán
Tiếng Việt
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Toán


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
An toàn giao thông
Luyện Tiếng Việt


2
Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện TN&XH
Luyện Toán
Luyện Toán


3
Thể dục
Luyện Toán
Thủ công
Luyện Tiếng Việt
Luyện Tiếng ViệtLỚP 1/4
Giáo viên chủ nhiệm : Ngô Hà Nguyệt
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Luyện Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện TN&XH


2
Luyện Thể dục
Tiếng Việt
Thủ công
Tiếng Việt
Toán


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Toán
Tiếng Việt


4
Tiếng Việt
Luyện Toán
Toán
An toàn giao thông
Tiếng Việt


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Tiếng Việt
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Âm nhạc
Tiếng Việt
Tự nhiên và xã hội
Luyện Toán


3
Luyện Tiếng Việt
Thể dục
Luyện Toán
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt
LỚP 2/1
Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Ta Ny
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu`

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Toán
Tập viết
Hoạt động tập thể


2
Tiếng Anh
Chính tả
Tập đọc
Toán
Chính tả


3
Toán
An toàn giao thông
Âm nhạc
Luyện Mĩ thuật
Toán


4
Tập đọc
Kể chuyện
Thể dục
Luyện từ &câu
Tập làm văn


5
Tập đọcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Toán
Luyện Toán
Thể dục
Thủ công
 Đạo đức


2
Tự nhiên và xã hội
Luyện Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt


3

 
Gửi ý kiến