Thời khóa biểu - Năm học 2015-2016 - Áp dụng từ ngày 31/8/2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: CM
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:00' 24-09-2015
Dung lượng: 981.5 KB
Số lượt tải: 535
Số lượt thích: 0 người


LỚP 1/1
Giáo viên chủ nhiệm : Huỳnh Thị Phi Loan
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Mĩ thuật
Luyện TN&XH
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Âm nhạc
Hoạt động tập thể
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Thể dục
Tiếng Việt
Toán
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
Toán
Thủ công
Luyện Toán


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
Tự nhiên và xã hội
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Hoạt động tập thể
Luyện Toán


3
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Thể dục
An toàn giao thông
Luyện Tiếng Việt


LỚP 1/2
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Tuyết Mai
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Thể dục
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Đạo đức
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Âm nhạc
Hoạt động tập thể
Luyện TN&XH
Toán
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Thủ công
Luyện Toán


5
Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
An toàn giao thông
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
Tự nhiên và xã hội
Luyện Toán


3
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Âm nhạc
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng ViệtLỚP 1/3
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Tôn Nữ Thảo Nguyên
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Hoạt động tập thể
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Âm nhạc
Thể dục
Tự nhiên và xã hội
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Toán
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Thủ công
Luyện Toán


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
An toàn giao thông
Luyện Toán


3
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Mĩ thuật
Luyện TN&XH
Luyện Tiếng Việt


LỚP 1/4
Giáo viên chủ nhiệm : Ngô Hà Nguyệt
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Toán
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Thể dục
Thủ công
Toán


4
Tiếng Việt
Âm nhạc
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Toán


5
Đạo đứcSinh hoạt lớp

Chiều
1
An toàn giao thông
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt


2
Hoạt động tập thể
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Luyện TN&XH


3
Tự nhiên và xã hội
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Thể dục
Hoạt động tập thể
LỚP 1/5
Giáo viên chủ nhiệm : Lê Thị Nga
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Âm nhạc
Thể dục
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Toán
Tiếng Việt
Mĩ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Thủ công
Toán


4
Tiếng Việt
Toán
Đạo đức
Toán
Luyện Tiếng Việt


5
Luyện ToánSinh hoạt lớp

Chiều
1
Tự nhiên và xã hội
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Thể dục
Luyện Tiếng Việt


2
An toàn giao thông
Luyện Toán
Tiếng Việt
Luyện Mĩ thuật
Luyện Toán


3
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
 
Gửi ý kiến