THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:04' 15-06-2015
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/TB-TQT
An Xuân, ngày 10 tháng 6 năm 2015


THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh lớp 1, năm học 2015 - 2016

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 10/6/2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo lịch tuyển sinh lớp 1, năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:
a. Thời gian:
- 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 15/6( 24/6/2015 (trừ thứ bảy, chủ nhật): phụ huynh đến đăng ký nhập học cho trẻ .
- Từ 25/6 ( 03/7/2015: tổ chức điều tra, xác minh diện cư trú của trẻ đến đăng ký.
- Từ 06/7 ( 10/7/2015: công khai danh sách tiếp nhận.
- 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 13/7 ( 24/7/2015(trừ thứ bảy, chủ nhật): phát hành, thu nhận hồ sơ nhập học.
b. Địa điểm: Tại Khu hiệu bộ của nhà trường.
2. Đối tượng:
a. Đối tượng đăng ký: trẻ sinh năm 2008, 2009 cư trú trên địa bàn phường An Xuân, trừ khối phố 6, 8 (Trẻ cư trú trên địa bàn phường An Xuân ở khối phố 6 và 8 được nhập học tại Trường Tiểu học Kim Đồng).
b. Đối tượng tiếp nhận: Dựa trên danh sách và hồ sơ đăng ký; kết quả điều tra, xác minh diện cư trú của trẻ; Hội đồng tuyển sinh xem xét ưu tiên tiếp nhận đối với trẻ có hộ khẩu thường trú và thực ở tại các khối phố 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 của phường An Xuân.
3. Chỉ tiêu:
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015-2016: tuyển tối đa 175 học sinh.
Chỉ tiêu tuyển sinh bán trú: theo nhu cầu của phụ huynh.
Lưu ý: Đề nghị phụ huynh có trẻ thuộc đối tượng trên đến đăng ký nhập học cho trẻ đúng thời gian quy định. Khi đến đăng kí, phụ huynh mang theo bản sao hộ khẩu thường trú của trẻ (có chứng thực). Các trường hợp chậm trễ trường không chịu trách nhiệm giải quyết.
4. Hồ sơ nhập học:
a. Đơn xin nhập học;
        b. Bản sao khai sinh hợp lệ;
        c. Sổ hộ khẩu (bản chính) để đối chiếu địa bàn tuyển sinh và bản sao hộ khẩu (có chứng thực) để lưu hồ sơ tuyển sinh;
        d. Đơn xin học lớp bán trú (nếu phụ huynh có nhu cầu).
Vậy nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh trong địa bàn phường An Xuân đến liên hệ làm thủ tục nhập học cho các cháu.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường An Xuân, Phòng GD&ĐT Tam Kỳ (để b/cáo);
- Thành viên HĐTS (để t/hiện); Các khối phố (để phối hợp);
- Niêm yết tại trường; Đăng trên Weblog trường, Lưu VT.
 
Gửi ý kiến