Thông báo tuyển sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:19' 30-06-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 67 /TB-TQT

An Xuân, ngày 27 tháng 6 năm 2017


THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 1, năm học 2017- 2018


Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo lịch tuyển sinh lớp 1, năm học 2017 - 2018 đến các bậc cha mẹ học sinh như sau:
1. Đối tượng: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011) hiện cư trú trên địa bàn phường An Xuân. Đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.
2. Thời gian:
a) Đối với trẻ có trong danh sách điều tra phổ cập (danh sách này được niêm yết tại bảng thông báo vào ngày 30/6/2017):
- Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 03/7 đến ngày 07/7/2017: Phát hành hồ sơ. Nhà trường chỉ phát hành hồ sơ đối với trẻ có trong danh sách niêm yết trên và thuộc diện cư trú sau:
+ Là trẻ có hộ khẩu chính thức, có bố và mẹ (hoặc bố, hoặc mẹ); có nhà ở ổn định; có cư trú trực tiếp trên địa bàn phường An Xuân.
+ Là trẻ theo bố, mẹ đã làm nhà hợp pháp, có định cư thực tế trên địa bàn phường An Xuân nhưng chưa chuyển hộ khẩu về địa bàn cư trú.
- Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 10/7( 14/7/2017 (trừ thứ bảy, chủ nhật): Thu nhận hồ sơ.
b) Đối với các trường hợp khác (chưa có trong danh sách điều tra phổ cập, chưa xác minh diện cư trú):
- Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 03/7( 07/7/2017: Cha mẹ học sinh đến đăng kí thông tin cho trẻ.
- Từ 10/7 ( 14/7/2016: Xác minh diện cư trú, xác định thứ tự ưu tiên tiếp nhận đối với trẻ thuộc các trường hợp khác đã đến đăng kí, lập danh sách tiếp nhận.
- Từ 17/7 ( 20/7/2017: Niêm yết công khai danh sách tiếp nhận; phát hành, thu nhận hồ sơ nhập học.
3. Địa điểm: Tại Khu hiệu bộ của nhà trường (Khu D).
4. Chỉ tiêu: Tuyển 7 lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh.
Chỉ tiêu tuyển sinh bán trú: Theo nhu cầu của cha mẹ học sinh.
5. Hồ sơ nhập học:
a) Đơn xin nhập học;
        b) Bản sao khai sinh hợp lệ;
        c) Hộ khẩu (bản chính) để đối chiếu và bản sao hộ khẩu để lưu hồ sơ tuyển sinh;
        d) Đơn xin học lớp bán trú (nếu phụ huynh có nhu cầu).
6. Hồ sơ đăng kí thông tin: Bản sao hộ khẩu cư trú của trẻ hoặc bản sao các giấy tờ khác có liên quan.
Vậy nhà trường thông báo để các bậc cha mẹ học sinh trong địa bàn phường An Xuân đến đăng kí, làm thủ tục nhập học cho con em. Các trường hợp chậm trễ trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

 - Ban chi đạo tuyển sinh phường An Xuân (để b/cáo);
- Phòng GD&ĐT Tam Kỳ (để b/cáo);
- Thành viên HĐTS (để t/hiện);
- Các khối phố (để phối hợp);
- Niêm yết tại trường;
- Đăng trên Weblog trường;
- Lưu: VT.
 (đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Hữu


 
Gửi ý kiến