Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:52' 24-06-2014
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /TB-TQT
An Xuân, ngày 24 tháng 6 năm 2014


THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh lớp 1, năm học 2014 - 2015
Căn cứ Quyết định số 4780/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND thành phố Tam Kỳ về phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2014 - 2015;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 24/6/2014 của Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo lịch tuyển sinh lớp 1, năm học 2014-2015 cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:
- Thời gian phụ huynh đến đăng ký nhập học cho trẻ: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ các ngày từ 01/7 đến 04/7/2014.
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ các ngày từ 14/7 đến 18/7/2014.
- Địa điểm: Tại Khu hiệu bộ của nhà trường.
2. Đối tượng:
a. Đối tượng đăng ký: trẻ sinh năm 2008 thường trú trên địa bàn phường An Xuân, trừ khối phố 6, 8 (Trẻ thường trú trên địa bàn phường An Xuân ở khối phố 6 và 8 được nhập học tại Trường Tiểu học Kim Đồng).
b. Đối tượng tiếp nhận: Dựa trên danh sách và hồ sơ đăng ký, Hội đồng tuyển sinh xem xét ưu tiên tiếp nhận đối với trẻ có hộ khẩu thường trú và có ở thực tế trên địa bàn phường An Xuân (trừ khối phố 6, 8). Nhà trường sẽ thông báo danh sách học sinh được tiếp nhận đến phụ huynh vào ngày 14/7/2014.
3. Chỉ tiêu:
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014-2015: tuyển tối đa 140 học sinh.
Chỉ tiêu tuyển sinh bán trú: Tiếp nhận toàn bộ học sinh học bán trú theo nhu cầu của phụ huynh.
Lưu ý: Đề nghị phụ huynh có trẻ thuộc đối tượng trên đến đăng ký nhập học cho trẻ đúng thời gian quy định. Khi đến đăng kí, phụ huynh mang theo bản sao hộ khẩu thường trú (có chứng thực) của trẻ. Các trường hợp chậm trễ trường không chịu trách nhiệm giải quyết.
4. Hồ sơ nhập học:
a. Đơn xin nhập học;
        b. Bản sao khai sinh hợp lệ;
        c. Sổ hộ khẩu (bản chính) để đối chiếu địa bàn tuyển sinh và bản sao hộ khẩu (có chứng thực) để lưu hồ sơ tuyển sinh;
        d. Đơn xin học lớp bán trú (nếu phụ huynh có nhu cầu).
Vậy nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh trong địa bàn phường An Xuân đến liên hệ làm thủ tục nhập học cho các cháu.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường An Xuân, Phòng GD&ĐT Tam Kỳ (để b/cáo);
- Thành viên HĐTS (để t/hiện); Các khối phố (để phối hợp);
- Niêm yết tại trường; Đăng trên Weblog trường, Lưu VT.
 (đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Hữu 
Gửi ý kiến