Thông tin về CBGVNV - Năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:41' 01-12-2016
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
NĂM HỌC 2016-2017Họ và tên: HUỲNH THỊ PHI LOAN
Ngày, tháng, năm sinh: 20/2/1983
Chỗ ở hiện nay: Khối 10 - An Mỹ - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 0987371073
Địa chỉ hộp thư điện tử: huynhphiloan1983@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 1/1
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1981
Chỗ ở hiện nay: Hoà Thuận – Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01698290481
Địa chỉ hộp thư điện tử: donga0510@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 1/2
Họ và tên: LÊ THỊ LỆ TRINH
Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1980
Chỗ ở hiện nay: 44 Nguyễn Phan Vinh - An Sơn
Điện thoại liên hệ: 0987368256
Địa chỉ hộp thư điện tử: letrinhtqt@gmail.com.vn
Trình độ đào tạo:Đại học sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 1/3


Họ và tên: LÊ THỊ NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1979
Chỗ ở hiện nay: Phường Hòa Thuận – Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01225551948
Địa chỉ hộp thư điện tử: lenga1979tqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 1/4Họ và tên: PHAN THỊ TUYẾT MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1966
Chỗ ở hiện nay: Số 05 Phan Tứ - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 0916595005
Địa chỉ hộp thư điện tử: phanmaitk@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 1/5

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1963
Chỗ ở hiện nay: Khối 11 - An Xuân - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01685175448
Địa chỉ hộp thư điện tử:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 2/1Họ và tên: HUỲNH THỊ HÀ VI
Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1977
Chỗ ở hiện nay: 265/36 Trần Cao Vân – Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0937168506
Địa chỉ hộp thư điện tử: havitqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 2/2
Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1964
Chỗ ở hiện nay: 109 - Nguyễn Trác - Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0905216628
Địa chỉ hộp thư điện tử: letuyetmai101963@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2016-2017: GVCN lớp 2/3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN
Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1980
Chỗ ở hiện nay: Khối 10 An Xuân – Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0913430929
Địa chỉ hộp thư điện tử: ngthientqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
 
Gửi ý kiến