Thông tin về CBGVNV năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:16' 05-12-2017
Dung lượng: 13.3 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
NĂM HỌC 2017-2018Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1981
Chỗ ở hiện nay: Hoà Thuận – Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01698290481
Địa chỉ hộp thư điện tử: donga0510@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN
Họ và tên: LÊ THỊ LỆ TRINH
Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1980
Chỗ ở hiện nay: 44 Nguyễn Phan Vinh - An Sơn
Điện thoại liên hệ: 0987368256
Địa chỉ hộp thư điện tử: letrinhtqt@gmail.com.vn
Trình độ đào tạo:Đại học sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN


Họ và tên: LÊ THỊ NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1979
Chỗ ở hiện nay: Phường Hòa Thuận – Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01225551948
Địa chỉ hộp thư điện tử: lenga1979tqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCNHọ và tên: PHAN THỊ TUYẾT MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1966
Chỗ ở hiện nay: Số 05 Phan Tứ - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 0916595005
Địa chỉ hộp thư điện tử: phanmaitk@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1963
Chỗ ở hiện nay: Khối 11 - An Xuân - Tam Kỳ - QN
Điện thoại liên hệ: 01685175448
Địa chỉ hộp thư điện tử:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCNHọ và tên: HUỲNH THỊ HÀ VI
Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1977
Chỗ ở hiện nay: 265/36 Trần Cao Vân – Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0937168506
Địa chỉ hộp thư điện tử: havitqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SPTH

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN
Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1964
Chỗ ở hiện nay: 109 - Nguyễn Trác - Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0905216628
Địa chỉ hộp thư điện tử: letuyetmai101963@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN
Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1980
Chỗ ở hiện nay: Khối 10 An Xuân – Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0913430929
Địa chỉ hộp thư điện tử: ngthientqt@gmail.com
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN


Họ và tên: ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT
Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1981
Chỗ ở hiện nay: Khối 8 An Mỹ - Tam Kỳ
Điện thoại liên hệ: 0973179889
Địa chỉ hộp thư điện tử: dominhnguyet3@gmail.com
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học

Danh hiệu thi đua cao nhất đã đạt được: Lao động tiên tiến
Nhiệm vụ phân công năm học 2017-2018: GVCN
Họ
 
Gửi ý kiến