TKB HKII lớp 1, 2, 3 - Áp dụng từ 7/1/2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:25' 09-01-2013
Dung lượng: 501.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người


LỚP 1/1
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Tuyết Mai
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Luyện Thể dục
An toàn giao thông
Luyện TNXH
Toán


2
Tiếng Việt
Mỹ thuật
Toán
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Âm nhạc
 Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


4
Toán
Đạo đức
Tiếng Việt
Toán
Luyện Toán


5
Luyện Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Thể dục
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Mỹ Thuật


2
Thủ công
Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt
Luyện Thể dục


3
Tự nhiên và Xã hội
Luyện Toán
Luyện Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Luyện Âm nhạc


LỚP 1/2
Giáo viên chủ nhiệm : Ngô Hà Nguyệt
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc


2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Mỹ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Anh


3
Tiếng Việt
Thủ công
 Tiếng Việt
Toán
Thể dục


4
Toán
Tự nhiên và Xã hội
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
An toàn giao thông


5
Luyện Tiếng Việt


Sinh hoạt lớp


Chiều
1
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Toán
Luyện Mỹ Thuật


2
Âm nhạc
Luyện TNXH
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Luyện Thể dục


3
Đạo đức
Luyện Toán
Toán
Luyện Toán
Tiếng Anh

LỚP 1/3
Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Thị Huệ
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tiếng Việt
 Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Âm nhạc
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Thể dục
Mỹ thuật
Luyện Mỹ Thuật
Toán
Toán


4
Tiếng Việt
Tự nhiên và Xã hội
Toán
Luyện Tiếng Việt
Thủ công


5
Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Luyện Thể dục
Luyện Âm nhạc
Luyện Toán
Đạo đức
Luyện Tiếng Việt


2
Toán
Tiếng Anh
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Anh
Luyện TNXH


3
Luyện Tiếng Việt
Hoạt động tập thể
Luyện Toán
An toàn giao thông
Luyện ToánLỚP 1/4
Giáo viên chủ nhiệm : Huỳnh Thị Ái Trinh
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
An toàn giao thông
 Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


2
Tự nhiên và Xã hội
Mỹ thuật
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt


3
Âm nhạc
Tiếng Việt
Toán
Toán
Toán


4
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Luyện Mỹ Thuật
Thủ công


5
Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Toán
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Luyện Toán
Luyện Tiếng Việt


2
 Thể dục
Hoạt động tập thể
LuyệnThể dục
Luyện Tiếng Việt
Luyện TNXH


3
Luyện Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Đạo đức
Luyện Toán
Luyện Toán


LỚP 1/5
Giáo viên chủ nhiệm : Phan Tôn Nữ Thảo Nguyên
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Mỹ thuật
 Tiếng Việt
Luyện Mỹ Thuật
Tiếng Việt


2
Tự nhiên và Xã hội
An toàn giao thông
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt


3
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
Tiếng Việt
Toán


4
Âm nhạc
Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Việt
Thủ công


5
Tiếng ViệtSinh hoạt lớp

Chiều
1
Toán
Hoạt động tập thể
Luyện Thể dục
Luyện Toán
Luyện Tiếng Việt


2
Luyện Tiếng Việt
Luyện Âm nhạc
Đạo đức
Luyện Tiếng Việt
Luyện TNXH


3
Thể dục
 
Gửi ý kiến