TKB Lớp 4, 5 - áp dụng từ ngày 19/8/2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:59' 16-08-2013
Dung lượng: 398.5 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 ngườiLớp 4/1 - Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Huệ

Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Thể dục
Tập đọc
Toán
Tập làm Văn


2
Tập đọc
Luyện từ& Câu
Âm nhạc
Khoa học
Thể dục


3
Toán
Toán
Mĩ thuật
Lịch sử
Toán


4
Chính tả
Khoa học
Toán
Luyện từ&Câu
Địa lí


5
Đạo đức
Tập làm văn
Kĩ thuật
Kể chuyện
SHL

Chiều
1
Tiếng Anh


2
Tiếng Anh


3
Tin học

Tiếng Anh
4
Tin học

Tiếng Anh


Lớp 4/2 - Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Thị Hòa


Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Luyện từ& Câu
Thể dục
Toán
Kĩ thuật


2
Tập đọc
Thể dục
Toán
Kể chuyện
Tập làm Văn


3
Chính tả
Toán
Âm nhạc
Khoa học
Toán


4
Toán
Khoa học
Mĩ thuật
Luyện từ&Câu
Địa lí


5
Đạo đức
Tập làm văn
Tập đọc
Lịch sử
SHL

Chiều
1
Tin học
Tiếng Anh

2
Tin học
Tiếng Anh

3
Tiếng Anh


4
Tiếng Anh


Lớp 4/3 - Giáo viên chủ nhiệm: Huỳnh Thị Phi Loan
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Đạo đức
Kĩ thuật


2
Toán
Khoa học
Thể dục
Khoa học
Tập làm Văn


3
Tập đọc
Luyện từ& Câu
Toán
Toán
Toán


4
Chính tả
 Thể dục
Âm nhạc
Luyện từ&Câu
Địa lí


5
Lịch sử
Tập làm văn
Mĩ thuật
Kể chuyện
SHL

Chiều
1


Tiếng Anh
2


Tiếng Anh
3


Tin học
Tiếng Anh4


Tin học
Tiếng Anh
Lớp 4/4 - Giáo viên chủ nhiệm: Đinh Thị Thanh Thúy


Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Lịch sử
Thể dục
Toán
Kĩ thuật


2
Tập đọc
Luyện từ& Câu
Tập đọc
Âm nhạc
 Luyện từ&Câu


3
Toán
Thể dục
Toán
Mĩ thuật
Toán


4
Địa lí
Toán
Khoa học
Tập làm văn
Tập làm Văn


5
Chính tả
Kể chuyện
Đạo đức
Khoa học
SHL

Chiều
1Tiếng Anh2Tiếng Anh3Tin học
Tiếng Anh


4Tin học
Tiếng Anh

Lớp 4/5 - Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Nga


Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Kĩ thuật
Toán
Tập đọc
Khoa học


2
Thể dục
Luyện từ& Câu
Thể dục
Toán
Tập làm Văn


3
Tập đọc
Toán
Luyện từ&Câu
Âm nhạc
Toán


4
Chính tả
Đạo đức
Tập làm văn
Mĩ thuật
Địa lí


5
Toán
Kể chuyện
Lịch sử
Khoa học
SHL

Chiều
1
Tiếng Anh
 
Gửi ý kiến