TKB lớp 4, 5 - HKII - Áp dụng từ 7/1/2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chuyên môn
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:26' 09-01-2013
Dung lượng: 382.5 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 ngườiLớp 4/1 - Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị An

Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Tin học
Tiếng Anh


2
Tập đọc
Luyện từ & câu
Chính tả
Đạo đức
Toán


3
Kể chuyện
Toán
Địa lí
Tiếng Anh
Tập làm văn


4
Toán
Tin học
Lịch sử
Toán
An toàn giao thông


5
Khoa họcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Tiếng Anh
Thể dục
Tập làm văn
Luyện từ & câu
Khoa học


2
Hoạt động tập thể
Mĩ thuật
Luyện Tiếng Việt
Thể dục
Luyện Toán


3
Luyện Toán
Tiếng Anh
Kĩ thuật
Âm nhạc
Luyện Tiếng Việt
Lớp 4/2 - Giáo viên chủ nhiệm: Huỳnh Thị Phi Loan


Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tin học
Toán
Toán
Toán


2
Tập đọc
Tập đọc
Tập làm văn
Tin học
Tiếng Anh


3
Kể chuyện
Luyện từ & câu
Địa lí
Đạo đức
Tập làm văn


4
Toán
Toán
Lịch sử
Luyện từ & câu
An toàn giao thông


5
Khoa họcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Chính tả
Tiếng Anh
Luyện Toán
Âm nhạc
Khoa học


2
Tiếng Anh
Thể dục
Luyện Tiếng Việt
Tiếng Anh
Luyện Toán


3
Hoạt động tập thể
Mĩ thuật
Kĩ thuật
Thể dục
Luyện Tiếng Việt


Lớp 4/3 - Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hồng
Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Toán
Toán
Đạo đức
Toán


2
Tập đọc
Tin học
Tập làm văn
Toán
Tập làm văn


3
Tiếng Anh
Tập đọc
Địa lí
Tin học
An toàn giao thông


4
Toán
Luyện từ & câu
Hoạt động tập thể
Luyện từ & câu
Tiếng Anh


5
Kể chuyệnSinh hoạt lớp

Chiều
1
Chính tả
Mĩ thuật
Luyện Toán
Thể dục
Khoa học


2
Khoa học
Tiếng Anh
Luyện Tiếng Việt
Âm nhạc
Luyện Toán


3
Kĩ thuật
Thể dục
Lịch sử
Tiếng Anh
Luyện Tiếng ViệtLớp 4/4 - Giáo viên chủ nhiệm: Đinh Thị Thanh Thúy


Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tập đọc
Kĩ thuật
Tiếng Anh
Toán


2
Tiếng Anh
Toán
Thể dục
Thể dục
Tập làm văn


3
Toán
Chính tả
Toán
Luyện từ & câu
Địa lí


4
Tập đọc
Lịch sử
Tập làm văn
Toán
Khoa học


5
Khoa họcSinh hoạt lớp

Chiều
1
Kể chuyện
Âm nhạc
Luyện Toán
Mĩ thuật
Luyện Toán


2
Luyện từ & câu
Tin học
Tiếng Anh
Tin học
An toàn giao thông


3
Tiếng Anh
Hoạt động tập thể
Luyện Tiếng Việt
Đạo đức
Luyện Tiếng Việt
Lớp 4/5 - Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Thị Hòa


Buổi
Tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu

Sáng
1
Chào cờ
Tập đọc
Thể dục
Luyện từ & câu
Toán


2
Toán
Toán
Toán
Tiếng Anh
Tập làm văn


3
Tập đọc
Chính tả
Tiếng Anh
Thể dục
Địa lí


4
 
Gửi ý kiến