Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 03-12-2010
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Môn : Toán
Bài : 28 + 5
Lớp : 2/3
GV giảng dạy : Đinh Thị Trúc Yên
Kiểm tra bài cũ

28
5
+
= ?
Bài 1: Tính
18 38 58 38
3 4 5 9
.... .... .... ....
79 19
2 4
.... ....
+
+
+
+
+
+
21
42
81
23
63
47
Bài 2: Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

Tóm tắt
Gà : 18 con
Vịt : 5 con
Gà và vịt : ..... con?
Bài 3:Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm
8 + 7 = ?
8 + 4 = ?
12
15
8 + 9 = ?
8 + 3 = ?
11
17
8 + 2 + 4 = ?
14
8 + 6 = ?
8 + 8 = ?
16
14
8 + 5 = ?
8 + 2 = ?
10
13
 
Gửi ý kiến