Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:04' 03-12-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
Môn : Toán
Bài : 34 - 8
Lớp : 2/3
GV giảng dạy : Đinh Thị Trúc Yên
Kiểm tra bài cũ

34
8
-
= ?
Bài 1: Tính
94 72 64
7 9 5
.... .... ....
53 44 74
8 9 6
.... .... ....
-
-
-
-
-
-
87
63
35
68
59
45
Bài 2: Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

Nhà Hà :
Nhà Ly :
34 con gà
9 con gà
? con gà
Bài 3:Tìm x
a) x + 7 = 34 b) x – 14 = 16
x = 34 - 7 x = 16 +14
x = 27 x = 30
14 - 7 = ?
14 - 5 = ?
9
7
14 - 8 = ?
14 - 9 = ?
5
6
14 – 4 - 5 = ?
5
14 - 6 = ?
14 - 4 = ?
10
8
14 – 4 - 2 = ?

8
 
Gửi ý kiến