Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:04' 09-04-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 3/6
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Phòng giáo dục và Đào tạo TP Tam Kỳ
Môn : Toán
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Người dạy : Bùi Thị Hoà
Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010
TOáN
Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010
TOáN
Luyện tập ( S / 138 )
Đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:


Kiểm tra bài cũ:
Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau.
a/ Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?
b/ Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?
c/ Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Bài 1: Số thóc gia đình chị út thu hoạch được trong 3 năm như sau:
Năm: 2001: 4200kg
Năm 2002: 3500kg.
Năm: 2003: 5400kg
Hãy điền số liệu thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
4200kg
3500kg
5400kg
Luyện tập: (S/138)

Bài 2: Dưới đây là bảng thống kê số cây của bản Na đã trồng được trong 4 năm :
Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi dưới đây( theo mẫu)
a/ Năm 2002 bản Na trồng được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu cây bạch đàn?
Mẫu: Số cây bạch đàn bản Na trồng năm 2002 nhiều hơn năm 2000 là:
2165 - 1745 = 420 ( cây )

b/ Năm 2003 bản Na trồng được tất cả bao nhiêu cây thông và cây bạch đàn?
Số cây thông và cây bạch đàn năm 2003 bản Na trồng được là:
2540 + 2515 = 5055 ( cây)

a/ Dãy trên có tất cả là:
A
A . 9 số B. 18 s?

C. 10 số D. 81 số

b/ Số thứ tư trong dãy là:
A. 4 B. 0

C. 60 D. 40

C
Bài 3: Nhìn vào dãy số liệu sau , hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1
3
2
Trò chơi
Bạn có nhanh không?
BảNG THốNG KÊ Số HọC SINH ToàN QUốC Dự THI GIảI TOáN TRÊN MạNG CủA HọC SINH TIểU HọC www.Violympic.vn
BảNG THốNG KÊ Số LƯợng học sinh tiểu học sinh tiểu học tham dự giải toán trên mạng của các địa phương
Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bảng số liệu này có mấy số?
100 ; 90 ; 80; 70 ; 60 ; 50; 40 ; 30; 20 ; 10.

9 số B. 10 số

C. 8 số D. 11 số

B
1
3
2
Trò chơi
Bạn có nhanh không?
Câu 2 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


Lan xếp các quả táo thành các hàng và các cột như hình trên:
Hỏi có bao nhiêu quả táo ?
A. 20 quả táo B. 18 quả táo
C. 19 quả táo D. 21 quả táo
C
Bài 3: Người ta lần lượt cân 4 con vật nuôi trong gia đình: Gà, vịt, ngỗng và lợn, được dãy số liệu :
2 kg ; 1 kg ; 5kg ; 75 kg .
Em hãy cho biết :
a/ Con vật nào cân nặng nhất là bao nhiêu kg?
b/ Con vật nào nhẹ nhất là bao nhiêu kg?
a/ Con lợn cân nặng nhất : 75 kg
b/ Con vịt cân nhẹ nhất : 1 kg.
Đáp án:
.
Về nhà làm bài tập SGK
 
Gửi ý kiến