Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Minh Tâm
Giới tính Nam
Đơn vị Công Ty Điện Lực Núi Thành
Tỉnh/thành thành phố Tam Kỳ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 114 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này