Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hồ Bá Huy
Giới tính Nam
Đơn vị Trường TH Trần Quốc Toản
Tỉnh/thành TP Tam Kỳ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 210 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này