Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Linh Vy
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Tỉnh/thành quảng nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 384 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 572 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này