Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Lâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Bình thường như bao giáo viên tâm huyết với nghề khác!
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1687 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này