Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuấn Trinh
Giới tính Nữ
Đơn vị trường ĐH Sư phạm
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 869 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này