Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thái
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/pthai33
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trịnh Ngọc Thanh, Lê Ngọc Hùng
Đã đưa lên 1670 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 790 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 194155 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này